Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zeeuwse Natuurambitie zet in op herstel leefgebieden en vergroten soortenrijkdom

02 november 2020 | Paul Begijn

Natuurmonumenten pleit samen met vijf andere natuurorganisaties in Zeeland in een gezamenlijke Natuurambitie voor herstel van ecosystemen en een grotere soortenrijkdom. In tien jaar tijd van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel, zo luidt de opgave.

drieteenstrandloper

Stel je eens voor: hoe ziet de natuur in Zeeland er over tien jaar uit? We zien rondzoemende grashommels en schorzijdebijen. Horen de nachtegaal zingen en ringmussen kwetteren. Tussen het groen ontdekken we boomkikkers, steenuilen, patrijzen en de nachtelijke toeren van laatvliegers. Bontbekplevieren en visdiefjes broeden er volop en tureluurs stappen rond in de weilanden. Zeegerst ritselt en bitterling en groot zeegras groeit en bloeit naar hartenlust. Dit toekomstbeeld is niet alleen heel mooi, maar ook heel belangrijk voor Zeeland. Én het is haalbaar. Daar moeten we samen – inwoners, bedrijven, boeren, natuurorganisaties en politici – aan werken. Want een rijke, robuuste natuur maakt mensen gezonder, gelukkiger en de economie veerkrachtiger.

Aardhommel

Insecten spelen een belangrijke rol in de natuurlijke kringloop.

Natuur onmisbaar

Als we willen dat de natuur voor ons blijft zorgen, ons gezond en gelukkig maakt en houdt, dan moeten wij veel beter voor háár gaan zorgen. Nog niet iedereen beseft het, maar zonder natuur zijn we nergens. Dat geldt voor de hele samenleving en al haar facetten: van wonen, recreëren tot de economie met haar visserij, transport, landbouw en industrie. De natuur beschermen vereist een gezamenlijk ‘de schouders eronder zetten’. Waar moet je dan beginnen of waar kun je verder gaan? Zes natuurorganisaties; Het Zeeuwse Landschap, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Zeeland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en ZMf zetten de te maken stappen in een toegankelijk overzicht; de Zeeuwse Natuurambitie. De Natuurambitie geeft precies aan waar in de komende tien jaar de focus op moet liggen om de Zeeuwse natuur effectief te helpen herstellen en te bescherming, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.

 

 

Educatie

Voorlichting, educatie en beleving spelen een belangrijke rol om meer waardering en respect te krijgen voor de natuur.

De Zeeuwse Natuurambitie laat zien welke type natuurgebieden er zijn in Zeeland. Ze geeft concreet aan wat er direct kan worden gedaan om de biodiversiteit in het landelijk gebied een boost te geven. Ze stelt een ambitie voor verduurzaming en vergroening van de Deltawateren en de bebouwde omgeving, niet met luchtkastelen, maar juist met realistische en haalbare acties. De Zeeuwse Natuurambitie motiveert met een laagdrempelig actie om jouw steentje bij te dragen aan een biodivers en natuurrijk Zeeland.

Roggenplaat

Het getij speelt een cruciale rol in het bodemleven van zandplaten, zoals op de Roggenplaat in de Oosterschelde.

Paul Begijn
Paul Begijn