Ga direct naar inhoud
Zuidwestelijke delta

Projecten in Zuidwestelijke delta

 • Project

  Zandsuppletie Galgeplaat Oosterschelde

  In de winter van 2026/2027 gaan Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en Natuurmonumenten aan de slag met het ophogen de Slikken van den Dortsman en de tweede grootste zandplaat in de Oosterschelde: de Galgeplaat. Met als doel om het wegrestaurant voor vogels als de scholekster, wulp en rosse grutto ook in de toekomst open te houden.

 • Project

  Natuurontwikkeling en verblijf- en dagrecreatie in Leenherenpolder

  In de gemeente Hoeksche Waard, ten westen van het dorp Goudswaard ligt het toekomstige natuurgebied Leenheerenpolder. Het gebied ligt boven het natuurgebied de Korendijkse Slikken aan het Spui. Met zijn aantrekkingskracht voor vogels is dit stuk natuur, ecologisch gezien van onschatbare waarde. Het natuurgebied Leenherenpolder is onderdeel van het Natura 2000-gebied Haringvliet.

 • Project

  Roggenplaat in Oosterschelde gered

  Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten hebben in het najaar van 2019 een grote reddingsoperatie op touw gezet. Een verse laag zand van 1,4 miljoen kuub moet ervoor zorgen dat de grootste en meest voedselrijke zandplaat van de Oosterschelde, de Roggenplaat, een rijk gedekte tafel blijft voor vogels en rustplek voor zeehonden.

 • Project

  Droomfonds Haringvliet

  Met het Droomfondsproject Haringvliet werkten we van 2015 tot 2019 aan herstel van de unieke deltanatuur van slikken, schorren en rietvelden rondom het Haringvliet. Het gebied werd ook voor bezoekers aantrekkelijker gemaakt, met onder andere nieuwe uitkijkpunten en routes.

 • Project

  Project Smartsediment - Interreg VA Vlaanderen-Nederland

  Slim omgaan met sediment en daarmee ecologische en veiligheidsvraagstukken in de Scheldedelta oplossen is het doel van Nederlandse en Vlaamse partners met het project Smartsediment.

 • Project

  Duinherstel Voornes Duin

  De Nederlandse duinen zijn zeer belangrijk in het Europese landschap. Ze vormen een bijna aaneengesloten strook langs onze kust. In veel gevallen vormen ze een ongerept natuurlijk landschap. Door de dynamiek tussen zout en zoet, nat en droog leven er van nature veel verschillende dier- en plantensoorten.

 • Project

  Natuurherstel Tiengemeten

  Tiengemeten is een eiland wat tot 2000 fungeerde als landbouweiland midden in het Haringvliet. Nu is het een natuureiland in wording. Van dit 1000 hectares grote eiland in het Haringvliet is weelderige, woeste, weemoedige waternatuur ’gemaakt’.