Overzicht

Natuurherstel

 • Petgaten Zwartsluis
  Project

  Petgaten bij Zwartsluis

  Openmaken oude petgaten bij Zwartsluis belangrijk voor toekomst De Wieden. Petgaten brengen de ontwikkeling van water naar het zeldzame trilveen op gang. Dat proces is cruciaal voor het behoud van het karakteristieke natuurgebied De Wieden.

 • Duingrasland
  Project

  Duinherstel: aanpak stikstof in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

  Natuurmonumenten werkt aan de natuur in Nationaal Park Zuid-Kennemerland: stuifkuilen aanleggen, plaggen en struiken verwijderen. De werkzaamheden zijn herstelmaatregelen om de Natura2000-doelen te halen: het behouden en vergroten van de leefgebieden van kenmerkende duinsoorten. De biodiversiteit gaat omhoog en het duin wordt en blijft mooi.

 • Kattenstaart en ijsvogel
  Project

  Riviernatuur bij Demen-Dieden

  Natuurmonumenten wil langs de bedijkte Maas de typische riviernatuur weer terugbrengen. Zo ook rond Demen en Dieden.

 • Ruygeborg

  Bomen planten bij Ruygeborg

  In Ruygeborg worden bomen aangeplant op de percelen bij industrieterrein 'De Olm' van Nieuwkoop.

 • Bruin zandoogje op blauwe knoop in blauwgrasland
  Project

  Herstel Natte natuurparel Kampina

  Na jarenlange voorbereidingen is de start van het Natte natuurparelproject Kampina Logtse Velden en Smalbroeken nu aangebroken. Het beekdal van de Beerze wordt weer natter en dat is goed voor de natuur!

 • Duinherstel
  Project

  Duinherstel Voornes Duin

  De Nederlandse duinen zijn zeer belangrijk in het Europese landschap. Ze vormen een bijna aaneengesloten strook langs onze kust. In veel gevallen vormen ze een ongerept natuurlijk landschap. Door de dynamiek tussen zout en zoet, nat en droog leven er van nature veel verschillende dier- en plantensoorten.

 • Loonse Drunense Duinen
  Project

  Natuurherstel De Loonse en Drunense Duinen

  Met een omvang van 465 hectare is het stuifzandgebied in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen nog maar een fractie van wat het ooit is geweest. Slechts 270 ha. hiervan is nog actief in beweging.

 • Duinherstel
  Project

  Duinherstel Dutch Dune Revival

  Van 2011 tot in 2016 heeft Natuurmonumenten samen met duinbeheerders PWN en het Hoogheemraadschap van Rijnland gewerkt een groot duinherstelproject, Dutch Dune Revival.

 • Loonse en Drunense duinen

  Projectbeschrijving - Natuurherstel Loonse en Drunense Duinen

  Meer wind en erosie om dynamiek te behouden

 • Loonse en Drunense duinen

  English summary - Natuurherstel De Loonse en Drunense Duinen

  Revival of dynamics by activation of sanddrift in inland dunes
  Objectives
  The central objective of the project is: enlarging the area of drifting sands and raising its quality in the nature reserve ’De Loonse and Drunense Dunes’.
  This nature reserve participates in Natura 2000 because of the presence of large areas of the habitats H2310 (Dry sand heaths with Calluna and Genista) and H2330 (Inland dunes with open Corunephorus and Agrostis grasslands), including transition stages to dry heath lands and open forests. Among the many breeding birds are Eurasian nightjar Caprimulgus europaeus (A224), and Northern Wheatear Oenanthe oenanthe (A277). Goal of the project is also to increase the breeding numbers of these birds as well as increasing the chance for establishment of breeding Eurasian wryneck Jynx Torquilla (A233) and Tawny pipit Anthus campestris (A255) who were breeding here in the past but are found now only during winter as migrants.

 • logo