Overzicht

Natuurherstel

 • Laagbroek
  Project

  Herstel natte natuur Laagbroek (de Krang)

  Natuurgebied Laagbroek in de Krang bij Swartbroek (Weert) was vroeger een zogenaamd doorstroommoeras: een natte laagte waardoor water langzaam richting de Tungelroyse Beek stroomde. Natuurmonumenten wil dit doorstroommoeras geleidelijk aan herstellen. Zo krijgt de natuur weer meer kansen en kan het gebied beter functioneren als klimaatbuffer.

 • Jeroen Waanders in Witte Veen
  Project

  Natuurherstel Witte Veen

  De komende jaren gaat Natuurmonumenten aan de slag met de versterking van de natuur in het Witte Veen bij Haaksbergen. Hier ligt nog 30 hectare hoogveen, zeer zeldzaam geworden in Nederland. En daarmee helaas ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Boswachter Jeroen Waanders legt uit waarom dit nodig is.

 • Fochteloërveen Toekomstbestendig Natura2000 natuurgebied

  Achtergrondinformatie Fochteloërveen Toekomstbestendig

  Het Fochteloërveen verdroogt. Een uniek natuurgebied dreigt hierdoor verloren te gaan. Ongeëvenaard in Nederland door zijn ongekende weidsheid en zeldzame dieren en planten die er leven. Zeer bijzonder door de rijke geschiedenis. Er is snel actie nodig om te voorkomen dat kraanvogels, lavendelheide en veenhooibeestjes verdwijnen.

 • Duingrasland
  Project

  Duinherstel: aanpak stikstof in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

  Natuurmonumenten werkt aan de natuur in Nationaal Park Zuid-Kennemerland: stuifkuilen aanleggen, plaggen en struiken verwijderen. De werkzaamheden zijn herstelmaatregelen om de Natura2000-doelen te halen: het behouden en vergroten van de leefgebieden van kenmerkende duinsoorten. De biodiversiteit gaat omhoog en het duin wordt en blijft mooi.

 • Fochteloërveen Toekomstbestendig Natura2000 natuurgebied
  Project

  Fochteloërveen Toekomstbestendig

  Elke druppel water telt in het Fochteloërveen. Een goede waterhuishouding is van levensbelang om het hoogveengebied te behouden. Om die reden willen we samen aan de slag om het Fochteloërveen toekomstbestendig te maken.

 • roukespeelven
  Project

  Herstel natte natuur Roukespeel (de Krang)

  Natuurmonumenten wil een volgende stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Roukespeel, onderdeel van natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert. Daarmee krijgen waardevolle planten meer kansen en kan Roukespeel beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer.

 • Kattenstaart en ijsvogel
  Project

  Riviernatuur bij Demen-Dieden

  Natuurmonumenten wil langs de bedijkte Maas de typische riviernatuur weer terugbrengen. Zo ook rond Demen en Dieden.

 • kadeherstel Fochteloërveen

  Kadeherstel Fochteloërveen

  Nieuwe kades in het Fochteloërveen zorgen voor het vasthouden van regenwater en behoud van een uniek hoogveengebied.

 • Natuurherstelmaatregelen Fochteloërveen

  Veelgestelde vragen over het toekomstbestendig maken van het Fochteloërveen

  Heb je een vraag over het toekomstbestendig maken van het Fochteloërveen Toekomstbestendig? Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen.

 • Petgaten Zwartsluis
  Project

  Petgaten bij Zwartsluis

  Openmaken oude petgaten bij Zwartsluis belangrijk voor toekomst De Wieden. Petgaten brengen de ontwikkeling van water naar het zeldzame trilveen op gang. Dat proces is cruciaal voor het behoud van het karakteristieke natuurgebied De Wieden.

 • logo