Overzicht

Natuurherstel

 • Fochteloërveen Toekomstbestendig Natura2000 natuurgebied
  Project

  Achtergrondinformatie Fochteloërveen Toekomstbestendig

  Het Fochteloërveen verdroogt. Een uniek natuurgebied dreigt hierdoor verloren te gaan. Ongeëvenaard in Nederland door zijn ongekende weidsheid en zeldzame dieren en planten die er leven. Zeer bijzonder door de rijke geschiedenis. Er is snel actie nodig om te voorkomen dat kraanvogels, lavendelheide en veenhooibeestjes verdwijnen.

 • kadeherstel Fochteloërveen

  Kadeherstel Fochteloërveen

  Nieuwe kades in het Fochteloërveen zorgen voor het vasthouden van regenwater en behoud van een uniek hoogveengebied.

 • Natuurherstelmaatregelen Fochteloërveen

  Veelgestelde vragen over het toekomstbestendig maken van het Fochteloërveen

  Heb je een vraag over het toekomstbestendig maken van het Fochteloërveen Toekomstbestendig? Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen.

 • Fochteloërveen Toekomstbestendig Natura2000 natuurgebied
  Project

  Fochteloërveen Toekomstbestendig

  Elke druppel water telt in het Fochteloërveen. Een goede waterhuishouding is van levensbelang om het hoogveengebied te behouden. Om die reden willen we samen aan de slag om het Fochteloërveen toekomstbestendig te maken.

 • Duingrasland
  Project

  Duinherstel: aanpak stikstof in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

  Natuurmonumenten werkt aan de natuur in Nationaal Park Zuid-Kennemerland: stuifkuilen aanleggen, plaggen en struiken verwijderen. De werkzaamheden zijn herstelmaatregelen om de Natura2000-doelen te halen: het behouden en vergroten van de leefgebieden van kenmerkende duinsoorten. De biodiversiteit gaat omhoog en het duin wordt en blijft mooi.

 • Petgaten Zwartsluis
  Project

  Petgaten bij Zwartsluis

  Openmaken oude petgaten bij Zwartsluis belangrijk voor toekomst De Wieden. Petgaten brengen de ontwikkeling van water naar het zeldzame trilveen op gang. Dat proces is cruciaal voor het behoud van het karakteristieke natuurgebied De Wieden.

 • Kattenstaart en ijsvogel
  Project

  Riviernatuur bij Demen-Dieden

  Natuurmonumenten wil langs de bedijkte Maas de typische riviernatuur weer terugbrengen. Zo ook rond Demen en Dieden.

 • Ruygeborg

  Bomen planten bij Ruygeborg

  In Ruygeborg worden bomen aangeplant op de percelen bij industrieterrein 'De Olm' van Nieuwkoop.

 • Bruin zandoogje op blauwe knoop in blauwgrasland
  Project

  Herstel Natte natuurparel Kampina

  Na jarenlange voorbereidingen is de start van het Natte natuurparelproject Kampina Logtse Velden en Smalbroeken nu aangebroken. Het beekdal van de Beerze wordt weer natter en dat is goed voor de natuur!

 • Duinherstel
  Project

  Duinherstel Voornes Duin

  De Nederlandse duinen zijn zeer belangrijk in het Europese landschap. Ze vormen een bijna aaneengesloten strook langs onze kust. In veel gevallen vormen ze een ongerept natuurlijk landschap. Door de dynamiek tussen zout en zoet, nat en droog leven er van nature veel verschillende dier- en plantensoorten.

 • logo