Ga direct naar inhoud

Vergunningen Meijegraslanden

Voor de realisatie van de nieuwe natuur in de Meijegraslanden zijn meerdere vergunningen nodig. Op deze pagina een overzicht met de actuele status per vergunning.

Meijegraslanden

Inrichtingsplan

De stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke heeft het inrichtingsplan voor nieuwe natuur in de Meijegraslanden vastgesteld. Streven is dat in 2024 delen van de Meijegraslanden ingericht zijn.

Watervergunning 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de watervergunning gepubliceerd.

Ontgrondingsvergunning

In delen van het gebied zullen namelijk andere waterpeilen komen dan nu het geval is, bijvoorbeeld in het rietmoeras en de graslanden. Op meerdere plekken in het gebied en langs de oevers wordt grond afgegraven. Elders binnen hetzelfde deelgebied wordt deze weer gebruikt voor ophoging. De definitieve ontgrondingenvergunning  is door de Omgevingsdienst Haaglanden gepubliceerd.

Omgevingsvergunning

Bij de gemeente Nieuwkoop is de omgevingsvergunning vastgesteld. De voorbereiding voor de daadwerkelijke uitvoering loopt, dat betekent dat er op dit moment ook metingen in het veld gedaan worden. 

De vervanging van het brugdek is opgenomen in de omgevingsvergunning die de gemeente heeft verleend. Toen bleek dat de brug als geheel vervangen moest worden en hoger moest worden ten opzichte van de huidige brug om te voldoen aan eisen van gemeente, is er een nieuwe tekening ingediend bij de gemeente. De tekening is hier te vinden. De gemeente heeft deze tekening toegevoegd aan de verleende vergunning.

Wegenverkeersweg

De aannemer heeft een ontheffing Wegenverkeerswet nodig voor het benodigde transport door de Meije. Daarbij gaat het alleen om aan- en afvoer van machines, buiten spitsuren op de weg. Er komen geen grondtransporten door de Meije. In de verschillende deelgebieden zal gewerkt worden met, zoals dat heet, een gesloten grondbalans.

Terug naar de projectpagina