Overzicht

Natuurontwikkeling

 • Meijegraslanden

  Meijegraslanden

  Tussen de Nieuwkoopse Plassen en het veenriviertje de Meije liggen de Meijegraslanden. In dit samen met boeren beheerde veenweidegebied komt weer steeds meer ruimte voor natuur. Streven is dat in 2024 delen van de Meijegraslanden ingericht zijn om zeldzame soorten weer een plek te bieden.

 • Roerdomp

  Deelgebied A

  Deelgebied A is het meest westelijk gelegen deelgebied. Hier komt een rietmoeras, direct tegen de Nieuwkoopse Plassen aan. De graslanden er omheen worden geschikt gemaakt voor de bedreigde weidevogels om te gaan broeden.

 • Blauwborst

  Achtergronden Meijegraslanden

  Al enkele decennia is er discussie over de toekomst van de Meijegraslanden. Tot er in 2013 een breed gedragen akkoord kwam tussen de belanghebbenden (Provincie, agrariërs, gebiedspartijen en Natuurmonumenten). Afgesproken is dat in drie deelgebieden rietmoeras wordt aangelegd en dat in een vierde deelgebied het bestaande grasland wordt omgezet naar het zeldzame schraal grasland. Daarbij is afgesproken dat deze natuur tegen de Nieuwkoopse Plassen komt te liggen en dat op gronden tegen de Meije agrarisch gebruik mogelijk blijft. Voor drie deelgebieden is dat akkoord nu doorvertaald naar een inrichtingsplan.

 • Broekbos
  Project

  Aanpak klimaatbuffer Wijffelterbroek - Kettingdijk

  Door het opvangen en vasthouden van grond- en regenwater realiseren we een natuur- en moerasgebied dat werkt als een klimaatbuffer

 • Team Twente

  Aangenaam ... dit is Team Twente

  En wat doe je dan zoal als boswachter? Loop of fiets je de hele dag buiten? ‘Dat lijkt mij ook heerlijk!’.
  We vertellen graag waar we zoal mee bezig zijn. Heb je even?

 • Ronde zonnedauw

  Meer ruimte voor zonnedauw in de Nieuwkoopse Plassen

  Vanaf zomer 2018 zullen er enkele maanden drijvende kranen en buizen te zien zijn in de Nieuwkoopse Plassen. Hier leggen wij uit waarom deze maatregelen nodig zijn, wat deze werkzaamheden inhouden en wat u als aanwonende van de Nieuwkoopse Plassen hiervan kunt merken.

 • Pietje Potlood

  Natuur in de Meijegraslanden

  Er is een ontwerp gemaakt voor de percelen die eigendom zijn van Natuurmonumenten. Dirk Kunst, gebiedsmanager bij de vereniging, is blij met het resultaat.

 • logo