Ga direct naar inhoud
Nieuws

Advies Europees Hof: pas Programma Aanpak Stikstof aan

26 juli 2018 | Marjolein Koek

De Advocaat-Generaal van het Europees Hof concludeerde gisteren dat natuurgebieden die lijden onder een stikstofoverschot, beter moeten worden beschermd. Dat betekent onder andere dat bedrijven in de omgeving van die gebieden meer moeten doen om hun stikstofuitstoot te beperken. Daarnaast mag nabij deze gebieden alleen ruimte worden gegeven aan economische ontwikkelingen wanneer dat niet nadelig is voor de natuur. Natuurmonumenten, Natuur & Mileu, Natuur- en Milieufederaties, LandschappenNL, SoortenNL en De Vlinderstichting en pleiten hier al langer voor en zijn blij met het advies. Binnen enkele weken doet het Europese Hof definitief uitspraak.

Veluwe

Om de uitstoot van stikstof te verminderen en de effecten van de overdaad te bestrijden, startte de overheid in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wil de overheid het stikstofprobleem in de natuurgebieden verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk maken. Na procedures die bij de Raad van State waren aangespannen door Coöperatie Mobilisation for the Environment, Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel, heeft de Raad van State bij het Europees Hof om verduidelijking gevraagd. Hoofdvraag daarbij was of de huidige opzet van het programma – waarbij enerzijds stikstofuitstoot wordt teruggedrongen en de effecten ervan hersteld, en er anderzijds ruimte is voor economische ontwikkelingen - rechtmatig is en mag worden voortgezet. De Advocaat Generaal adviseert nu dat het PAS op zich rechtmatig is, maar alleen ontwikkelruimte mag vrijgeven, als het natuurgebied niet ernstig lijdt onder stikstof. 

Dweilen met de kraan open

Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten: ‘Dankzij het PAS gebeurt er veel om de nadelige gevolgen van stikstof te bestrijden en blijft er tegelijkertijd ruimte voor economische ontwikkeling. Daar staan wij volledig achter. Maar in veel natuurgebieden is de hoeveelheid stikstof nog steeds veel te hoog. Als er onvoldoende wordt gedaan om de uitstoot aan de bron te beperken, is het dweilen met de kraan open.’

PAS op de plaats

De natuur- en milieuorganisaties pleiten daarom al langer voor een ‘PAS op de plaats’. Uit de laatste monitoringsrapportage bleek dat op 60% van de kwetsbare gebieden in 2030 nog steeds teveel stikstof terecht komt. Nieuwe economische ontwikkelingen brengen ook meer vervuiling met zich mee. Daarom vinden de organisaties dat nieuwe economische ontwikkelingen alleen wenselijk zijn in gebieden waar de stikstof feitelijk ook echt gedaald is. Het Europees Hof bevestigt deze gedachte nu. De natuurorganisaties vinden het daarom verstandig dat Rijk en Provincies besloten hebben om vooralsnog niet meer dan 60% van de ontwikkelruimte uit te geven.

Zorgvuldiger omgaan met ontwikkelruimte

Wams: ‘Het vrijgeven van de ontwikkelruimte moet zorgvuldiger. Het is een belangrijk signaal dat het Europees Hof nu geeft. We vragen de nationale en provinciale overheid dan ook op om het advies ter harte te nemen en te zorgen voor een forse, feitelijke afname van stikstof, voordat zij ontwikkelruimte beschikbaar stelt die voor nóg meer vervuiling zal zorgen.’

Meer informatie over wat Natuurmonumenten doet binnen het PAS: standpunten/stikstof-en-pas

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter