Ga direct naar inhoud
Nieuws

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

04 oktober 2019 | Shanti Haas

Veertien Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties doen in een open brief een oproep om samen te werken aan een oplossing van de stikstofcrisis.

Genieten van de Loonse en Drunense Duinen

Het kán: Nederland als drukbevolkte delta waar mensen en natuur floreren. Maar de overheid heeft jarenlang een beleid gevoerd van economische groei ten koste van natuur. Het resultaat is een stikstofcrisis, waarbij partijen beschuldigend naar elkaar wijzen. We zouden dit moment juist moeten aangrijpen als een kans om natuur te herstellen én een duurzame economie te bouwen.

Natuur is van ons allemaal, maar vooral ook voor ons allemaal. Zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving om in te wonen, werken en recreëren. Onze natuur is verwaarloosd. Nederland heeft de minste natuur van Europa en vele diersoorten, waaronder insecten en vogels, achteruit hollen.

Een teveel aan stikstof is niet alleen slecht voor natuur, maar ook voor onze gezondheid. De deken van stikstof over ons land draagt bij aan de grootschalige luchtverontreiniging. Tijd voor een grote omslag die natuur, boeren en burgers ten goede komt.

Wij, de gezamenlijke natuurorganisaties, staan voor een land waar het goed gaat met onze natuur, waar de lucht gezond is, de bodem vruchtbaar en het water schoon. Waar we kunnen fietsen en wandelen in een landschap vol bloemen, vogels, vlinders en andere dieren. Waar boeren voedsel produceren en samenwerken met natuur.

Het kabinet is aan zet. Wij vragen ze lef te tonen door stevige keuzes te maken en voldoende geld te reserveren voor deze grote opgave. Dat betekent investeren in boeren zodat zij de omslag kunnen maken naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw en daarbij met minder dieren een goede boterham verdienen. Dat betekent investeren in grootschalig natuurherstel zodat natuurgebieden weer tegen een stootje kunnen. En ook de andere sectoren zoals vervoer, industrie, luchtvaart en bouw moeten zo snel mogelijk een ambitieuze bijdrage leveren. Zoals het verlagen van de maximum snelheid en duurzaam bouwen. Kom op, laten we daar gezamenlijk werk van maken.

Namens 14 natuurorganisaties: SoortenNL, Greenpeace,  Landschappen.nl,  Natuurmonumenten, IVN, WNF, De Natuur en milieufederaties, Natuur en Milieu, RAVON, FLORON, De Vlinderstichting, Vogelbescherming, Milieudefensie en IUCN

Lees meer

Logo's natuurbeschermingsorganisaties
Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter