Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boter bij de vis: politiek voeg daad bij het woord in stikstofaanpak

13 februari 2024 | Naomi Persoon

Het demissionaire kabinet wil 3 miljard euro extra vrijmaken om de stikstofaanpak te versnellen. Het lijkt erop dat de Tweede Kamer donderdag deze noodzakelijke begrotingswijziging wil gaan steunen. Het bedrag is bedoeld om te starten met het terugdringen van stikstofdepositie en te komen tot natuurherstel.

Transitie landbouw

Dat is goed nieuws, zeggen Bouwend Nederland, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu:  ‘Het is ontzettend belangrijk dat noodzakelijke plannen voor schoner water, minder stikstof en natuurrijkere grond niet in de ijskast worden gezet, maar dat er geld is voor de uitvoering ervan. Zorg dat provincies en boeren die nu aan de slag willen, gesteund worden. Daar is draagvlak voor.’

Haal Nederland van het slot

Het gaat slecht met de natuur in Nederland, dat was ook de conclusie van de Ecologische Autoriteit vorige week. Een belangrijke oorzaak is een overmaat aan stikstof. ‘Daarom moeten we - ook in tijden van een demissionair kabinet – de plannen die er liggen om de stikstofuitstoot terug te brengen en ons platteland gezonder te maken, uitvoeren. Niet alleen om natuur te herstellen, maar ook om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie van het slot gaat en de vergunningverlening weer op gang komt’, bepleiten de organisaties. Sinds de Raad van State uitspraak in 2019 is er veel te weinig gedaan. Daar zijn boeren, bedrijven, bouwers, boswachters en huizenzoekers nu al jaren de dupe van. 

Wees betrouwbaar, verkoop geen nee

De helft van deze 3 miljard euro is bestemd voor boeren die vrijwillig hun bedrijf willen beëindigen. Zij hebben een moedige en moeilijke afweging gemaakt door zich in te schrijven voor verschillende regelingen in de aanpak piekbelasting. De organisaties steunen de boeren daarin en roepen de overheid op: verkoop geen nee te wegens ‘gebrek aan budget,’ maar toon je betrouwbaar. Afspraak is afspraak . 

Plannen zijn klaar

Ook is 1,28 miljard van de 3 miljard euro bedoeld voor plannen van de provincies in de gebiedsgerichte aanpak. Plannen voor landbouw en natuur die nu al klaar zijn, op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en waar breed draagvlak onder boeren, bouwers, bedrijven en boswachters voor is. Deze zijn in verschillende provincies al gestart en zorgen nu al voor versnelde stikstofreductie natuurherstel én perspectief. ‘Zorg ervoor dat provincies door kunnen gaan met deze koploperprojecten door het toegezegde geld beschikbaar te stellen.’

 

Naomi Persoon is landelijk persvoorlichter voor Natuurmonumenten
Naomi Persoon

Persvoorlichter