Ga direct naar inhoud
Nieuws

Europees Hof: Nederlands stikstofbeleid moet veel beter

07 november 2018 | Natuurmonumenten

Het Europees Hof deed vandaag uitspraak in de zaak over het Nederlandse programma dat uitstoot van stikstof tegen moet gaan. Het Europees Hof oordeelt dat de Nederlandse overheid vergunningen alleen nog mag verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. Het programma zal moeten worden aangepast. Natuurmonumenten is blij met de uitspraak: de natuur moet vanaf nu beter worden beschermd.

Vergrassing

Om de uitstoot van en vervuiling door stikstof te verminderen startte de overheid in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met deze aanpak wilde de overheid het stikstofprobleem in de natuurgebieden verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk houden. Maar de vergunningen voor ontwikkeling worden wél afgegeven, terwijl de uitstoot niet wordt teruggedrongen, zoals is afgesproken. Vast staat dat natuur op veel plekken nog steeds zwaar te lijden heeft onder teveel stikstof. Daarom spanden de Coöperatie Mobilisation for the Environment, Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel procedures aan bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland.

Natuur beter beschermen

De Raad van State vroeg het Europees Hof om verduidelijking van de Europese regels rondom stikstof. Het Hof oordeelt nu dat natuurgebieden die lijden onder te veel stikstof, beter moeten worden beschermd. De overheid mag daarbij niet uitgaan van voorspelde vermindering van de stikstof, maar moet dit ook daadwerkelijk aantonen. Aanpassing van het PAS is daarom noodzakelijk. Natuur- en milieuorganisaties doen die aanbevelingen al langer: bedrijven in de omgeving van kwetsbare natuurgebieden moeten hun stikstofuitstoot verder beperken. Natuurmonumenten vindt dat rondom deze gebieden alleen vergunningen mogen worden verstrekt wanneer dat daadwerkelijk niet nadelig blijkt voor de natuur.

Dweilen met de kraan open

De natuur- en milieuorganisaties pleiten al jaren voor een ‘PAS op de plaats’. Uit de laatste formele monitoringsrapportage bleek dat op 60 procent van de kwetsbare gebieden in 2030 nog steeds te veel stikstof terecht komt.

Teo Wams, directeur Natuurbeheer bij Natuurmonumenten: “De enorme overdaad aan stikstof is de grootste bedreiging van de Nederlandse natuur. Geen land ter wereld heeft zo’n overdaad aan mest als wij. Wat het Europese Hof nu zegt, namelijk dat nieuwe (mest)vergunningen moeten worden verleend op basis van de feitelijke situatie, is een uitstekende correctie op de PAS-systematiek. Natuurmonumenten is verheugd over deze uitspraak.”

Lees hier wat Natuurmonumenten doet binnen het Programma Aanpak Stikstof

 

Natuurmonumenten