Ga direct naar inhoud
Nieuws

Gezonde natuur voorwaarde voor gezonde economie

13 november 2019 | Shanti Haas

De missie van Natuurmonumenten is om te bereiken dat er in een druk, welvarend en economisch actief land volop ruimte is voor gezonde natuur. Daarom snappen we dat het kabinet maatregelen neemt om woningbouw weer mogelijk te maken. Echter, het echte maatregelenpakket, dat de enorme overdaad aan stikstofuitstoot daadwerkelijk naar beneden brengt, moet nog komen.

Brunssummerheide volgens Chris Herben

Het overschot aan stikstof in ons land is al jarenlang de grootste bedreiging voor de natuur. Natuur waarvan slechts 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over is, veel minder dan in Europa (40%) of de rest van de wereld (70%). Meer dan een derde van de soorten die in Nederland voorkomen staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Desondanks behoort de stikstofuitstoot van Nederland nog steeds tot de hoogste ter wereld. Het is dan ook van groot belang voor vele plant- en diersoorten dat er goed beleid komt om de uitstoot blijvend en fors te verlagen. Natuurmonumenten volgt de ontwikkelingen kritisch en nauwlettend.

We constateren dat het kabinet opnieuw wil kijken naar de wijze waarop Natura 2000 natuurbescherming in Nederland is geïmplementeerd. Eerder heeft zo’n onderzoek aangetoond dat Nederland slechts datgene doet wat noodzakelijk is en verplicht. Als blijkt dat er ruimte is om onze natuurwetgeving effectiever te organiseren, dan staan we daarvoor open. Maar we wijzen erop dat deze stikstofimpasse juist voort komt uit het feit dat Nederland niet voldoet aan Europese natuurbeschermingswetten die we met elkaar democratisch hebben opgesteld. Een betere bescherming en versterking van de natuur in heel Nederland zou dan ook het doel moeten zijn.

Een sterke natuur is niet alleen in het belang van natuurliefhebbers, maar van iedereen. Een gezonde economie is immers afhankelijk van het natuurlijk kapitaal, zoals schoon (drink)water, een gezonde bodem en voldoende insecten als bestuivers. Voor een bloeiende economie vormt een sterke en weerbare natuur uiteindelijk geen bedreiging, maar een randvoorwaarde.

 

Natuurmonumenten over stikstof

  • Lees hier de brief die wij vandaag samen met zes andere natuurbeschermingsorganisaties stuurden aan het kabinet
  • Stikstofpagina Natuurmonumenten, inclusief standpunt en overzicht concrete aanbevelingen en (re)acties
  • Overzicht herstelwerkzaamheden in onze natuurgebieden
Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter