Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kiezers van formerende partijen: "Mijn partij moet meer doen om de natuur te beschermen"

22 april 2024 | Marjolein Koek

De meerderheid van mensen die op de nu formerende partijen stemde, vindt dat hun partij meer moet doen om natuur te beschermen. Van de stemmers op VVD, PVV, NSC en BBB vindt 63% dat, onder alle Nederlandse kiezers is dit 64%. Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat Natuurmonumenten liet uitvoeren door Dynata. De organisatie roept de formerende partijen op om de stem van hun eigen achterban om te zetten in daden.

boswachtersmars

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat sommige maatregelen die in de Haagse beeldvorming controversieel lijken, bij de respondenten juist populair zijn of dat ze daar neutraal tegenover staan. Bij gebruik van bestrijdingsmiddelen vinden ze bijvoorbeeld het voorzorgsprincipe erg belangrijk: sta geen middelen toe als onzeker is wat de risico’s ervan zijn voor natuur en mens. Over het aanleggen van meer natuur en het aanleggen van zones rondom natuurgebieden waar niet vervuild mag worden is een groot deel van de kiezers positief of neutraal. 

Hoe moet natuur beschermd worden?

Er moet meer natuur in Nederland komen, zodat mensen de ruimte hebben om te genieten van de natuur, vindt 62% van de kiezers. En bouwen we nieuwe huizen dan moet er voldoende natuur in de buurt zijn. Natuur is van wezenlijk belang voor kiezers, en voor velen een belangrijke levensbehoefte dichtbij huis. Ze verschaft ons immers schone lucht, schoon water en een gezonde bodem waarop we voedsel kunnen produceren. Om natuurgebieden beter te beschermen moeten er overgangsgebieden rondom natuur worden gecreëerd, vindt tweederde van de kiezers. In deze zogenaamde overgangsgebieden mag niet vervuild worden en wordt momenteel met boeren en andere betrokkenen in gebiedsprocessen gewerkt aan een schonere leefomgeving voor mens en natuur. 

Handhaaf wetten, regels en afspraken

De meeste mensen zijn het eens met de stelling “als provincies zich niet houden aan afspraken om natuur te herstellen, dan moet de nationale overheid ze hiertoe dwingen.” Die afspraken gaan bijvoorbeeld over het afronden van het Natuurnetwerk Nederland, het reduceren van stikstofuitstoot en het schoner maken van ons (drink)water.  Wetten en regels zijn er dus om nageleefd te worden. Dat blijkt ook uit een vraag over handhaving: maar liefst 85% van de kiezers vindt dat milieufraude door boeren of bedrijven harder moet worden aangepakt. Momenteel zijn er veel complexe regels die lastig te handhaven zijn en de capaciteit voor handhaving is te beperkt. Hier is werk aan de winkel voor een nieuw kabinet.

Landbouw

Kiezers willen meer betalen voor hun boodschappen als dat betekent dat boeren duurzamere producten kunnen maken en daarmee een goed inkomen kunnen verdienen. Verder zijn ze kritisch op bestrijdingsmiddelen: Kiezers vinden dat de overheid het zekere voor het onzekere moet nemen en bestrijdingsmiddelen moet verbieden als er twijfels zijn over de veiligheid voor natuur of de gezondheid. Zelfs als dit ten koste gaat van de productie. 

Over dit onderzoek

In opdracht van Natuurmonumenten voerde een gerenommeerd internationaal onderzoeksplatform een representatief onderzoek uit onder Nederlandse kiezers.  In dit onderzoek (samenvatting) is doorgevraagd naar hoe de overheid de bescherming van natuur volgens de kiezers moet vormgeven. Vorig jaar kwam al uit representatief onderzoek dat 86% van de mensen in Nederland vindt dat de overheid de natuur beter moet beschermen. Motivaties die Nederlanders noemen zijn; de intrinsieke waarde van de natuur, het kunnen genieten van de natuur en de oplossingen die natuur biedt voor problemen zoals overstromingen en droogte. Uitvoerder van het onderzoek was Meute, in samenwerking met Dynata. Op basis van stemgedrag, leeftijd en provincie deden 1034 kiezers mee. 

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter