Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten positief over de uitwerking van Advies Remkes

02 december 2022 | Loes Visser

Natuurmonumenten is blij dat de natuur weer perspectief krijgt, nu het kabinet het advies van Johan Remkes en de eerdere coalitieplannen nader heeft ingevuld. De vier belangrijke beleidsbrieven kunnen natuurherstel mogelijk maken. Zij bevatten merkbare urgentie voor een samenhangend beleid. Het kabinet lijkt een groenere koers in te zetten voor water, bodem, natuur en landbouw.

Veluwezoom, Gelderland

Door verdringing, vervuiling, verarming, verdroging en verstikking waren grenzen bereikt aan wat bodem, flora en fauna in ons land nog kunnen verdragen. Directeur Natuurbeheer Teo Wams reageert optimistisch maar met een winstwaarschuwing: “Dit kan de hoognodige inhaalslag voor de natuur worden. Als de ministers deze plannen snel uitvoeren, kan de natuur zich echt herstellen. Daar zit wel de uitdaging: met zoveel plannen tegelijk in de steigers, is prioriteren nu heel belangrijk.”

De plannen voor water-, stikstof- en bodembeleid versterken elkaar optimaal. Natuurmonumenten pleit altijd al voor deze integraliteit. Alleen zo kan Nederland met een eindsprint voor de natuur ook meteen de juridische deadlines voor waterkwaliteit (2027) en klimaat (2030) halen. Met dit beleid borgt Nederland schoon water en leveren we tegelijkertijd onze bijdrage aan klimaatmaatregelen. Het betekent helaas ook dat als een van de plannen in de uitvoering wordt afgezwakt, alle resultaten worden ondermijnd. 

Urgentie voor natuurherstel

De plannen zijn doordrongen van de urgentie om de natuur te herstellen en de economie van het slot te halen. Een aantal maatregelen leidt direct tot verlichting. Zodra een flink aantal piekbelasters in landbouw en industrie verduurzamen of stoppen krijgen de natuur, de bouw en PAS-melders (boeren die buiten hun schuld geen geldige vergunning hebben) snel lucht.  

Samenhang tussen stikstof, water en klimaat

Het nieuwe water- en bodembeleid helpt de natuur. Nederland wil tegen de gevaren van droogtes en overstromingen op grote schaal waterpeilen verhogen in zand- en veengebieden, tegelwippen in het groot en minder wateronttrekkingen gaan vergunnen. Het IJsselmeer en Markermeer worden goedgevulde zoetwatervoorraden voor droge tijden, met ruimte voor overstroombare natuur, zoals de Marker Wadden. Voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zijn de stikstof-, bodem- en waterdoelstellingen alvast deels uitgewerkt, zodat elke provincie deze in de eigen gebiedsplannen kan opnemen.

Toekomst voor de landbouw

Door nu al de deadlines voor klimaat (2030) en water (2027) mee te nemen worden grote systeemproblemen in samenhang aangepakt, zonder de gebruikelijke losse stapels maatregelen voor ieder apart probleem. Dat is kostenefficiënter, terwijl ook de boeren meer zekerheid krijgen. Om duurzame boeren een goed inkomen te garanderen is ook het Landbouwakkoord tussen boeren, overheden en ketenpartijen aangekondigd. De hele keten van financiers, verwerkers en afnemers is daarbij nodig om voldoende volume te krijgen en vaart te maken met landbouwtransitie.

Lees hier meer over stikstof en de gevolgen, over de dreigende watercrisis en over de mondiale klimaatcrisis. 

Lees meer over het evenwichtige akkoord uit 2021 met de brancheverenigingen in de bouw en de landbouw.

Loes Visser