Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten positief over stikstofplannen kabinet

04 oktober 2019 | Shanti Haas

Natuurmonumenten is positief over de plannen van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken. Directeur Marc van den Tweel “Het kabinet erkent dat we de kwaliteit van onze leefomgeving versneld moeten verbeteren, in het belang van natuur én economie. Verder uitstel of juridische listen zijn in niemands belang, daar is het kabinet heel helder over. Vandaag laat de coalitie zien te kiezen voor een dappere en heldere koers.”

Heide

Natuurmonumenten is positief over de plannen van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken. Directeur Marc van den Tweel: “Als we in een gezond en mooi land willen leven, is het nu noodzakelijk dat de politiek beleid maakt om de stikstofemissies te beperken, zowel op gebiedsniveau als landelijk. De brief van minister Schouten toont dat de coalitie bereid is om deze keuzes te maken. Zo pleit de minister voor een versnelling van natuurherstel en een stevige daling van de stikstofuitstoot. Natuurmonumenten is graag bereid haar schouders te zetten onder de grote opgaven in en rond haar natuurgebieden, samen en met oog voor de bewoners, ondernemers en organisaties in het landelijk gebied. Zo kunnen we gaan bouwen aan een mooie toekomst voor iedereen."

Stikstof is de grootste bedreiging voor de Nederlandse natuur en de emissie in ons land behoort tot de hoogste ter wereld. “Er moeten ingrijpende keuzes gemaakt worden, die niet alleen een inspanning van ons allemaal vergen, maar ook politieke moed. In het verleden is echter al bewezen dat we maatschappelijke uitdagingen met een goede aanpak het hoofd kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan reductie van drijfgas voor de ozonlaag en reductie van zwavel in brandstoffen voor minder zure neerslag. Er is een geweldige kans ontstaan om nu het stikstofprobleem aan te pakken, en daarbij te kiezen voor een mooie toekomst voor Nederland. Goed dat het kabinet deze handschoen nu oppakt.”

De volledige brief van minister Schouten kun je hier lezen.

Lees hier onze aanbevelingen voor het kabinet van 1 oktober ’19 en de open brief van vanmorgen, namens 14 Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties, waarin we oproepen om samen te werken aan een oplossing van de stikstofcrisis.

 

Meer Natuurmonumenten over stikstof

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter