Ga direct naar inhoud
Nieuws

Reactie op de aanpak van piekbelasting van minister Van der Wal

12 juni 2023

Vandaag heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedsel de uitgewerkte plannen bekendgemaakt voor het uitkopen van boeren die veel stikstof uitstoten. Ook ging de praktische ondersteuning van start. Natuur & Milieu en Natuurmonumenten zijn tevreden dat de piekbelastingsaanpak nu echt start.

steenuiltje in actie

Natuur & Milieu en Natuurmonumenten zijn tevreden dat de piekbelastingsaanpak nu echt start. De natuur gaat gebukt onder de aanhoudende stikstofneerslag en kan niet langer wachten. Elke dag uitstel maakt natuurherstel moeilijker, duurder en uiteindelijk onmogelijk. De ademruimte voor natuur die met deze piekbelastingsregelingen wordt gecreëerd, is een eerste lichtpuntje in dit zware dossier.

De regelingen scheppen duidelijkheid voor boeren die piekbelaster zijn en voor boeren die al wilden stoppen (soms passen ze in beide categorieën). Zij kunnen een eerste, forse bijdrage leveren aan stikstofreductie. Er is voor hen nu informatie en ondersteuning beschikbaar in dit vaak complexe proces. Een belangrijke stap, die een nieuwe fase inluidt na een lange periode van onzekerheid en onduidelijkheid.

Naast boeren zijn er ook industriële piekbelasters die de drempelwaarde voor piekbelasting ruimschoots halen. Wij roepen het kabinet op om haast te maken om ook hier de stikstofuitstoot zo snel mogelijk fors te reduceren, zodat ook deze sector bijdraagt aan het geven van ademruimte voor natuurgebieden.

Er komt dankzij deze plannen straks stikstofruimte voor de natuur en andere activiteiten beschikbaar. De volgende belangrijke stap is een stikstofregistratiesysteem dat dit juridisch allemaal goed vastlegt. Dit is cruciaal om voor íedereen inzichtelijk te krijgen, welke stikstofruimte er waar ontstaat, waar die ruimte naartoe gaat en welke natuurgebieden hiermee ontlast worden. Ook geeft het erkenning aan de boeren en bedrijven die meedoen met deze aanpak.

Lees hier onze standpunten over stikstof en het effect in de natuur.