Ga direct naar inhoud
Nieuws

Schimmel lijmt gras, riet en houtsnippers tot isolatieplaat

27 juni 2024 | Fred Prak

Bij natuurbeheer komen natuurlijke materialen vrij waarin CO2 ligt opgeslagen. Denk aan houtsnippers, maaisel of rietafval. Als natuurbeheerder proberen we die reststromen zo duurzaam mogelijk te verwerken o.a. door de opgeslagen CO2 zolang mogelijk vast te houden. Dat om zo min mogelijk broeikasgas uit te stoten in de strijd tegen klimaatverandering. Dankzij een innovatie bij startup FC-i (First Circulair insulation) lukt het nu om een 100% natuurlijk en klimaatvriendelijk isolatiemateriaal te maken op basis van deze reststromen uit bos- en natuurbeheer.

Rietsnijder oogst riet in de Wieden

Biobased bouwmateriaal

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vinden in de nieuwe techniek een nieuwe, hoogwaardige en duurzame toepassing voor hun reststromen. Gidion Kok, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten: “In Nationaal Park Weerribben Wieden wordt jaarlijks nog volop riet gesneden. Bij het uitkammen van het riet komt ook restmateriaal vrij. Het riet gaat op de daken, het restmateriaal is een prachtige grondstof voor biobased bouwmaterialen. We vinden het bij Natuurmonumenten belangrijk om de koolstof in het materiaal zo langer vast te houden en op die manier bij te dragen aan een circulaire toekomst.” 

CO2 vasthouden

Henk Wanningen, hoofd biogrondstoffen Staatsbosbeheer: “We gebruiken onze biogrondstoffen zoals maaisels van gras, riet en houtsnippers  het liefst voor producten en materialen waarbij de opgeslagen CO2 zo lang mogelijk wordt vastgehouden. Door de maaisels te verwerken in deze isolatieplaten voor  gebouwen wordt voorkomen dat de opgeslagen CO2 snel vrijkomt.  Op die manier leveren we een bijdrage aan de beperking van de klimaatverandering.”

Volledig circulair

De 100% circulaire platen zijn een alternatief voor niet-duurzaam isolatiemateriaal, zoals PUR, PIR, EPS en steenwol. Ze zijn  uitermate geschikt als dakisolatie. Bij het einde van de levensduur van een dak kan het bovendien geretourneerd worden voor hergebruik. Een volledig circulair proces van natuurlijke producten en componenten.

Hoe werkt het

Houtsnippers, gras en riet worden volgens een specifiek recept gemengd met mycelium (een schimmel) en afgevuld in mallen. Het mengsel wordt daarna in een ruimte ‘gekoloniseerd’ (‘gelijmd’), Vervolgens verbindt het mycelium de substraten tot een geheel, waarna op een andere productielijn de schimmels worden ‘gedood’ en vervolgens gedroogd. Daarna zijn de harde isolatieplaten klaar voor gebruik.

Duurzame isolatieplaten uit de natuur

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)