Ga direct naar inhoud

Duurzaamheid bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten heeft zich tot doel gesteld om in 2040 haar bedrijfsvoering klimaatneutraal uit te voeren. Hiervoor is een concreet stappenplan gemaakt.

duurzaam

In een strategisch plan is beschreven welke stappen we als organisatie zetten om dit doel te behalen. Eerst willen we inzetten op verduurzaming van het inkoopbeleid, het wagenpark en onze machines, schonere brandstoffen gebruiken en onze gebouwen verduurzamen.

Met het verduurzamen van onze (kantoor)gebouwen zijn al concrete stappen gezet. Dat geldt ook voor het overstappen naar een synthetische brandstof als vervanger voor diesel van ons wagenpark in de gebieden.

Naast deze technische maatregelen maken we duurzame keuzes in het dagelijks werk. We werken vaker thuis, vergaderen vaker online en kiezen vaker voor de fiets en openbaar vervoer. Met ons mobiliteitsbeleid stimuleren we OV-reizen door deze 100% te vergoeden. Medewerkers hebben de ruimte om thuis te werken en kunnen zelf hun werkweek zo indelen dat reizen wordt beperkt.

Gebouwen

Natuurmonumenten heeft 1974 gebouwen in eigendom. Volgens landelijke regelgeving moeten alle kantoorgebouwen groter dan 100 m² (zonder monumentenstatus) minimaal voldoen aan energielabel C. Alle 23 gebouwen die groter zijn dan 100 m² en in gebruik zijn als kantoor, voldoen hier nu aan. De energielabels van onze kantoorgebouwen zijn opvraagbaar.

De komende jaren gaan we verder met het verduurzamen van onze gebouwen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de ‘natuurlijke’ momenten om dit te doen, bijvoorbeeld bij een nieuwe huurder of tijdens het uitvoeren van een restauratie of herbestemming.

Concrete doelen voor de gebouwen die we in eigen gebruik hebben zijn:

  • In 2025 alle gebouwen zonder propaan verwarmen.
  • In 2030 alle gebouwen gasloos

 

wielrevelt

Hoeve Wielrevelt op landgoed Haarzuilens met kantoor, werkschuur en educatief centrum, is volledig klimaatneutraal.

Monumenten

Voor verduurzaming van onze monumentale gebouwen (702 stuks) zijn we aangesloten bij de Routekaart Verduurzaming Monumenten. De monumentensector wil verduurzamen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

De betrokken organisaties uit de monumentensector willen een CO₂-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 realiseren, als gemiddelde over de gehele monumentenvoorraad in Nederland. Daarbij moet er een balans gevonden worden tussen energie- efficiëntie (eerst besparen, dan opwekken), kostenefficiëntie en behoud van monumentale waarden.

Verduurzaming van monument op landgoed Oud Groevenbeek

CO2-prestatieladder

Sinds 2020 is Natuurmonumenten gecertificeerd op Niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

Door ons op de CO2-prestatieladder te laten certificeren wordt onze inzet elk jaar onafhankelijk getoetst. Dit helpt ons scherp te zijn en blijven op onze doelen voor vermindering van CO2-uitstoot.

Lees hier meer over onze certificering op de CO2-prestatieladder.

Zelfvoorzienende nederzetting

Een bijzonder project op gebied van duurzaamheid dat Natuurmonumenten met partners heeft gerealiseerd, is de geheel duurzame en zelfvoorzienende nederzetting op het hoofdeiland van Marker Wadden in het Markermeer. 

Elektriciteit wordt ter plekke opgewekt met zonnepanelen en als reservebron een slapende windmolen, water komt uit een lokale bron en wordt ter plekke afgevoerd en gezuiverd. Het eiland is niet aangesloten op het landelijke netwerk van elektriciteit, gas, drinkwater of riolering en is daarmee het eerste off grid eiland van Nederland. 

Lees hier meer over de nederzetting op Marker Wadden.