Ga direct naar inhoud

Waarom ruiterlabels nodig zijn

Ruiters weten de speciale ruiterpaden goed te vinden. Omdat de ruiterroutes intensief gebruikt worden, is het voor de veiligheid en de natuur essentieel dat ze goed worden onderhouden.

Paardrijden Loonse en Drunense Duinen, ruiterlabel nodig

Door een ruiterlabel te kopen, draag je bij aan het onderhoud en de veiligheid van de circa 250 km ruiterpaden. De opbrengst van de verkoop van labels dekt de kosten echter niet volledig. Door een deel van het onderhoud met vrijwilligers te doen, houdt Natuurmonumenten ruimte om te investeren in nieuwe paden.

Wat houdt het beheer van de routes in?

Bij het beheer van de ruiterroutes komt heel wat kijken! Onderhoud, bewegwijzering en veiligheid zijn heel belangrijk. Zo wordt op de routes jaarlijks groot onderhoud gepleegd. Daarnaast worden het hele jaar door structurele controles gedaan. Ook worden er op basis van meldingen van medewerkers of publiek checks gedaan en waar nodig, direct onderhoud gepleegd. Op de bordjes langs de routes staan codes. Aan de hand van die codes wordt een calamiteitenplanning gemaakt en afgestemd met de veiligheidsdiensten.

Wat voor onderhoudswerk komt er aan te pas?

Het onderhoud is ervoor bedoeld de paden veilig, begaanbaar, bewegwijzerd en schoon te maken en te houden. Concreet doen we aan onderhoudswerk:

  • Veiligheidschecks uitvoeren
  • Bebording controleren
  • Route en bordjes vrij houden van overhangende takken of struiken
  • Takken/bomen die dreigen te vallen, verwijderen (‘systematische boomcontrole’)
  • Afval of vuilnis langs de route opruimen
  • Waterkeringen aanleggen en onderhouden
  • Erosiegevoelige plekken vastleggen
  • Als de paden toch uitspoelen, deze herstellen
  • Drassige stukken repareren

Bekijk hier veelgestelde vragen over ruiterlabels en MTB-vignetten