Ga direct naar inhoud

Herstel buitenplaats Hilverbeek

De ’s-Gravelandse Buitenplaatsen zijn bijna vier eeuwen oud. Om die mooie historie voor altijd veilig te stellen voert Natuurmonumenten een omvangrijk herstelplan uit voor herstel van de bossen, lanen en parken.

Buitenplaats Hilverbeek

Het herstelplan is een groot project waar veel geld mee gemoeid is. De steun van de Vrienden van de 's-Gravelandse Buitenplaatsen is daarbij van onschatbare waarde. Help ook mee en word vriend!

Werkzaamheden Hilverbeek

In 2015/2016 heeft Natuurmonumenten opvallende elementen op de buitenplaats hersteld. Een belangrijk onderdeel van het Herstelplan van de 's-Gravelandse Buitenplaatsen

De grote vijver rondom het eiland

Op de oevers staat veel opslag en doorgeschoten heestergroepen, zoals rododendrons en bamboe. Door het verwijderen van de opslag en het terugdringen van de sierheesterbeplanting worden de bruggen, het huis en de golvende oeverbelijning van de waterpartij weer beter zichtbaar.

Vervangen van bestaande brug

De brug wordt vervangen door een rustiek exemplaar en enkele meters verplaatst. Hierdoor wordt het landhuis Hilverbeek zichtbaar vanaf de brug. In vroegere tijden stond de brug ook op de nieuwe plaats.

Hilverbeek nieuwe brug

Brug plaatsen naar het eiland (2017)

Door deze brug te plaatsen wordt het eiland toegankelijk voor wandelaars.

Verjongen van het middendeel van de beukenlaan

Deze laan ligt parallel aan de Leeuwenlaan. De bomen verkeren in de aftakelingsfase en daardoor bestaat de kans dat ze omvallen of grote takken afbreken. Voor de veiligheid langs de openbare weg is daarom besloten een deel van de laan te vervangen door jonge beuken. De bomenlaan is gecontroleerd op flora en fauna, o.a. vleermuisonderzoek. We verjongen niet de gehele laan, omdat volgens ons de andere bomen nog vitaal genoeg zijn.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid