Ga direct naar inhoud

Herstelplan Gooilust

De ’s-Gravelandse Buitenplaatsen zijn bijna vier eeuwen oud. Om die mooie historie voor altijd veilig te stellen voert Natuurmonumenten een omvangrijk herstelplan uit voor herstel van de bossen, lanen en parken.

Ooievaarsnest

Het herstelplan is een groot project waar veel geld mee gemoeid is. De steun van de Vrienden van de 's-Gravelandse Buitenplaatsen is daarbij van onschatbare waarde. Help ook mee!

Werkzaamheden op Gooilust

 • Herstel Rododendronvallei (2010)
 • Opknappen omgeving landhuis (2010)
 • Terugbrengen Ooievaarskamp naar oude situatie (2010)
 • Herstellen Sterrenbos (2011/2012)
 • Rondeel in de hoofdlaan terugbrengen (2011/2012)
 • Vervangen en dunnen oude rododendrons in het Nieuwe Werk (2011/2012)
 • Opheffen pad tussen de Rododendronvallei en het Nieuwe Werk (2011/2012)
 • Opknappen hekwerk rond de Gnoeweide en stallen restaureren (2013)
 • Zichtassen landhuis herstellen (2013/2014)
 • Uitzicht herstellen vanaf wandelpad op weilanden (2014/2015)
 • Meer variatie in het bos (2014/2015)
 • Ooievaarsnest plaatsen in weiland 'Ooievaarskamp' (2014/2015)

Uitzicht en meer variatie

Achter op buitenplaats Gooilust dunnen we in de winter 2014/2015 het bos uit. Zo kan er meer licht invallen en komt de variatie in de begroeiing terug. Ook heb je straks vanaf de hogere delen van het wandelpad mooier uitzicht op de
weilanden achter de Corverslaan.

Ooievaarsnest

Er vliegen steeds meer ooievaars rond in ’s-Graveland. Net als vroeger! De weide links voor landhuis Gooilust heet zelfs Ooievaarskamp. We willen de ooievaars gastvrij ontvangen en daarom plaatsen we op dit weiland een nest op palen. 

Zichtassen op Huize Gooilust

De parkaanleg op de buitenplaatsen is veelal vanuit het hoofdhuis gecomponeerd met zichtassen van en naar het huis. De heesterpartijen op het voorplein van Gooilust en opzij van het huis waren zodanig hoog en breed uitgegroeid dat ze het zicht op het huis ontnamen. Om de zichtas naar het huis te herstellen is in 2013/14 ongeveer de helft van de rododendrons gesnoeid. De andere helft is vervangen worden door historische soorten. Door deze ingrepen zijn de zichtassen op Huize Gooilust hersteld en is het huis ook weer zichtbaar vanaf het Zuidereinde.

 

Sterrebos

Sterrenbos

Het Sterrenbos op landgoed Gooilust is al aan het einde van de 18e eeuw aangelegd door Corver Hooft. Rond de vijver lag oorspronkelijk een open ruimte waarop acht beukenlanen uitkwamen; vandaar de naam Sterrenbos. Het bos werd zo aangelegd voor de jacht. Er was een rijke onderbegroeiing waar het wild zich kon verschuilen. Vanuit het centrale punt kon de landheer en zijn gezelschap wild dat de lanen overstak goed in de gaten houden. 

Natuurmonumenten heeft in 2011 het Sterrenbos weer teruggebracht naar deze vorm. Door het verwijderen van rododendrons en coniferen is de vijver weer zichtbaar gemaakt. De rododendrons zijn elders op de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen ingeplant. De coniferen zijn ook ‘gerecycled’; van de stammen zijn planken gezaagd, die gebruikt zijn om een nieuwe werkschuur te bouwen. In een wijde cirkel rond de vijver zijn nieuwe coniferen geplant. In de open ruimte rond de vijver wordt gras gezaaid en bloembollen geplant. 

Het herstel van het Sterrenbos is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting Mens en zijn Natuur.

Rondeel

Rondeel

Gerrit Corver Hooft liet in de 18e eeuw achter het huis een rondeel aanleggen, een cirkelvormig pad met aan weerszijden bomen. Toen de formele parkaanleg werd aangepast aan de Landschapsstijl bleef het rondeel gehandhaafd. In de loop van de tijd verdween het pad, de cirkel van bomen bleef echter wel staan. Tijdens een hevige storm in 1947 raakte de laan achter het huis zwaar beschadigd. De laan werden opnieuw aangeplant maar de nieuwe bomen werden dwars over het rondeel gezet.

Natuurmonumenten heeft in 2011 het historische rondeel hersteld. Het cirkelvormige pad is opnieuw aangelegd. Maar liefst 46 beuken zijn aan weerszijden van het pad geplant. 

Het herstel van het Rondeel is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuur fonds, waarin deelnemen het Gerrit H. Bomenfonds, het Schwebsange Fonds, het Popp-Snijder Bomenfonds en het Jo Bergacker Fonds.

Gooilust streefbeeld met namen

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid