Ga direct naar inhoud

Natuurherstel Buurserzand: Meujenboersven

Het Meujenboersven wordt een heel bijzonder stukje Buurserzand. Over enkele jaren veranderen de nu nog kale vlaktes in heide en bloemrijke weides.

Buurserzand

Natuurmonumenten heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om het natuurlijke grondwatersysteem in het gebied te herstellen. Hierdoor krijgen orchideeën en andere zeldzame planten de ruimte zich te ontwikkelen.

 

Waterhuishouding

Bestaande waardevolle stukken heide en blauwgrasland in het Meujenboersven zijn met elkaar verbonden. Het wordt een bloemrijk, open landschap, zoals in de aangrenzende gebieden Kleine en Grote Orchideeënweide. In het plangebied groeien al zeldzame planten als gevlekte orchis, parnassia en klokjesgentiaan. Deze soorten hebben kalk en ijzer nodig om te groeien. Het zure regenwater breekt kalk echter af. Regenwater kan nu in dit deelgebied snel worden afgevoerd, terwijl kalk- en ijzerhoudend kwelwater juist in het gebied kan worden vastgehouden. Hierdoor kunnen zeldzame plantensoorten zich uitbreiden.In het verleden waren de heidegebieden veel opener. In het Meujenboersven is een klein, aangeplant dennenbos gekapt om de heide te vergroten en verdere verdroging tegen te gaan.Aan weerszijden van de Knoefweg zijn diepe sloten gedempt en vervangen door ondiepe slenken. De Knoefweg zelf is deels opgehoogd om droog te blijven. Ook is er een voorde, een doorwaadbare plaats, aangelegd. Alleen in natte periodes staat hierin water. Het oude houtwallenpatroon is goed zichtbaar gebleven.

Enthousiast

Niet alleen bijzondere planten keren terug. Ook voor dieren, zoals zeldzame vlindersoorten en vele libellen, en voor de heikikker en kleine watersalamander is het gebied erg belangrijk. Vogels als nachtzwaluw, houtsnip en waterral profiteren straks van het herstelde open landschap. Het Meujenboersven wordt een prachtig stukje natuur. Regelmatige bezoekers van het Buurserzand reageren enthousiast.

Voorbeeldproject

Het project is uitgevoerd met steun van het ministerie van Natuur (LNV). Dat ziet het Meujenboersven als een landelijk voorbeeldproject. Bovendien betreft het voor Nederland zeer zeldzame natuur. Het geld is afkomstig uit het Overlevingsplan Bos en Natuur. Daarnaast heeft Natuurmonumenten zelf een deel bijgedragen.

Lees hier meer over dit project

Projectbeschrijving

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

  • Infocentrum De Wakel