Ga direct naar inhoud

Natuurlijk Haringvliet

Met het Droomfondsproject Haringvliet werken we aan herstel van de unieke deltanatuur van slikken, schorren en rietvelden rondom het Haringvliet. Het gebied wordt ook voor bezoekers aantrekkelijker gemaakt, met onder andere uitkijktorens en aanlegsteigers.

Natuurlijk haringvliet

Bijzonder project met een bijzondere samenwerking

Droomfondsproject Haringvliet’ is een bijzonder project waarbij we als Natuurmonumenten samenwerken met:

  • Wereld Natuur Fonds
  • ARK Natuurontwikkeling
  • Vogelbescherming
  • Staatsbosbeheer
  • Sportvisserij Nederland

Als de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan en er weer zout water het Haringvliet op kan stromen, biedt dit kansen voor herstel van de verloren gegane typisch Nederlandse deltanatuur. We hebben maar één doel; zorgen dat de huidige natuur van het Haringvliet maximaal kan profiteren van deze kans. Niet alleen herstellen we bestaande natuurgebieden, ook realiseren we nieuwe natuur. Zo werken we aan een groene zoom rond het Haringvliet, waar niet alleen (trek)vissen en -vogels voedsel, rust en broedplekken vinden, maar ook de mens volop kan genieten.

Dankzij de Nationale Postcode Loterij

Dankzij de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij kan iedereen straks op en om het Haringvliet genieten van unieke natuur die vrijwel is verdwenen uit de Nederlandse delta. De zes natuurorganisaties hebben 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds 2015 ontvangen om hun droom te realiseren: het afgesloten Haringvliet weer tot leven te wekken.

Meer natuur

Natuurmonumenten gaat als mede-initiatiefnemer ruim €6 miljoen investeren in het herstel van het deltalandschap. Daarvan kopen we onder andere een cruciale ontbrekende schakel van circa 80 hectare aan de noordrand van Goeree en leggen we natuurlijke oevers aan. Ook de 100 hectare bestaande natuur binnen de Korendijkse Slikken wordt versterkt. Op de oostpunt van Tiengemeten komt een aanmeersteiger voor rondvaartboten en een aantal dagligplaatsen voor pleziervaart.

Herstel van oer-Hollandse natuur in het Haringvliet

Met de bouw van de Haringvlietsluizen in 1971 werd het Haringvliet definitief afgesloten van de zee. Dit ging gepaard met een verlies van bijzondere bloemen, planten, vogels, zoogdieren en vlinders. In 2018 gaan de sluizen op een kier. Door de terugkeer van de overgang van zoet rivierwater naar zout zee waren zijn we in het Droomfondsproject Haringvliet de verloren oer-Hollandse natuur in het Haringvliet in ere aan het herstellen. Dit doen we gelijktijdig met allerlei mogelijkheden voor recreatie en kans voor lokale ondernemers.

Meer weten?

Meer informatie over dit project