Pays Mosan - Land van de Maas

Zuid-Limburg is de meest noordelijk gelegen plek in Europa waar zink- en kalkflora te vinden zijn. Met financiële steun van het Europese LIFE+ Nature programma en de Provincie Limburg gaat Natuurmonumenten in het Geuldal en op de Sint-Pietersberg, de zeldzame zinkflora, glanshaverhooilanden en kalkhellingen en -rotsen herstellen en vergroten. Ook worden in het Noordal broedhopen aangelegd voor het vliegend hert.

Geuldal

Veel plant- en diersoorten komen nog alleen in Zuid-Limburg in Nederland voor. Verbetering en uitbreiding van gebieden met veel kalk aan de oppervlakte is van levensbelang voor bijzondere planten als het zinkviooltje en zonneroosje. Ook andere planten en dieren, die afhankelijk zijn van deze vochtige en voedselarme graslanden en schrale kalkrotsen profiteren mee van de maatregelen.

Resultaat

Hoewel de hoeveelheid bijzondere plant- en diersoorten op de Sint-Pietersberg en in het Geuldal nog steeds groot is, zijn de aantallen sterk achteruitgegaan. Door aankoop van 29 hectare grond, herinrichting of aanvullend beheer van nieuwe en bestaande gronden (totaal 90 hectare) en toepassen van specifiek beheer, wordt een natuurnetwerk gecreëerd van schrale graslanden en open hellingbossen.

Intensief landbouwgebruik heeft veel meststoffen in de bodem gebracht. Verbetering van de structuur van de begroeiing en het verschralen van de bodem, helpt de bodem zich te herstellen en bijzondere soorten te overleven.

Maatregelen

Er worden verschillende methoden gebruikt om de grond minder voedselrijk te maken. Naast maaien, helpen geiten en schapen door begrazing het gras kort te houden. Voor het project worden extra geiten ingezet om begroeiing in de bosranden te betomen. Speciaal voor het zinkviooltje wordt 4 hectare grond geplagd en op berghellingen wordt de toplaag afgeschraapt om kalk aan de oppervlakte te brengen voor orchideeën. In de hellingbossen worden rotsen vrijgemaakt en bomen gekapt zodat er verbindingszones ontstaan tussen grasland en bos. Het resultaat is een mooier landschap en meer waardevolle natuur.

Vermindering stikstof

De ontwikkeling van een robuuste structuur voor de natuur gaat hand in hand met onderzoek en beheer om de stikstofbijdrage als gevolg van bemesting te verminderen. De universiteit van Gent gaat voor Belgische en Nederlandse gebieden onderzoeken wat de beste methode is om minder stikstof in de gebieden te krijgen voor betere omstandigheden voor bloemsoorten.

Pays Mosan, Land van de Maas

Het project heet Pays Mosan, wat staat voor Land van de Maas, waar zink- en kalkflora in Noord-Europa zijn geconcentreerd. Pays Mosan is een grensoverschrijdende samenwerking met de Belgische natuurorganisaties Natagora en Natuurpunt.

Je vindt meer informatie over het project op de website Lifepaymosan.eu 

De totale kosten omvatten ongeveer 15 miljoen euro waarvan 4,5 miljoen voor het Nederlandse deel. Provincie Limburg draagt aan het Nederlandse deel van het project bijna 1,5 miljoen euro bij. De partners tekenen voor de rest. Het hele project beslaat bijna 25.000 ha en 40 Natura2000 gebieden, die onderdeel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebieden.

Planning

Het project is in juli 2014 van start gegaan en wordt in 2020 afgerond.

Wat is LIFE?

LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De gebieden waar ‘Pays Mosan’ plaatsvindt, vormen elk op zich een onmisbare schakel in dit netwerk. 

Vliegend hert

Het vliegend hert is een van de soorten die mee profiteert van de maatregelen. Met een lengte van 9 centimeter is het vliegend hert een van de grootste kevers in Europa. De enorme kaken van de mannetjes doen denken aan het gewei van een hert. Deze kever is erg zeldzaam en in Nederland is hij vooral nog te vinden in beboste gebieden, langs bosranden of op open plekken in het bos in Zuid-Limburg.

Life+ en Natura 2000

Meer informatie over dit project

logo