Ga direct naar inhoud

Openmaken oude petgaten bij Zwartsluis belangrijk voor toekomst De Wieden

Natuurmonumenten begint na de zomer met het openmaken van oude, verlande petgaten op een oppervlakte van circa 11 hectare bij Zwartsluis. Op die plek groeit nu moerasbos dat we daarvoor verwijderen. De werkzaamheden achter de Weteringallee zijn belangrijk voor het behouden van zeldzame natuur in De Wieden. Natuurmonumenten voert de werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Overijssel.

Petgaten Zwartsluis

Cruciaal voor zeldzaam trilveen

De Wieden bestaat voor een groot deel uit petgaten die turfstekers vroeger uitveenden (het winnen van turf). Daarmee zorgden ze voor een uniek en karakteristiek landschap met veel afwisseling tussen water en land. Dit laagveenmoeras en de natuur in de Wieden bestaat bij de gratie van die afwisseling. Opengemaakte petgaten groeien langzaam dicht. Eerst krijg je kraggevorming, daarna achtereenvolgens trilveen, hooiland of veenmosrietland en moerasbos. Dit hele cyclische proces kent in elk stadium bijzondere en zeldzame natuur. Door dit proces gaande te houden blijft het huidige landschap bestaan. Het einde van de cyclus is dus moerasbos. Met het openmaken van de oude petgaten start de honderdjarige cyclus opnieuw. Verspreid over De Wieden zijn alle fases aanwezig. Bijzondere dieren en planten profiteren daarvan.

Openmaken oude petgaten bij Zwartsluis belangrijk voor toekomst De Wieden

Het werk van de turfstekers

Bij het beheer zet Natuurmonumenten in feite het werk van de vroegere turfstekers voort. Zonder open petgaten verandert De Wieden namelijk langzaam in een moerasbos. Bij Zwartsluis maken we oude, dichtgegroeide petgaten die onder het moerasbos liggen weer open. Daarvoor moeten we eerst bomen weghalen. Uiteraard niet meer dan strikt noodzakelijk. Provincie Overijssel compenseert de gekapte bomen met nieuw bos op andere locaties.

Petgaten en legakkers Zwartsluis

Uitvoeringsgebied

Bescherming van flora en fauna

De werkzaamheden bij Zwartsluis zijn onderdeel van Natura2000-herstelmaatregelen in De Wieden. Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Belangrijk doel van het netwerk is het beschermen van bijzondere dieren en planten. Met veel zeldzame soorten gaat het slecht. De Natura2000-herstelmaatregelen, zoals onder andere het openmaken van petgaten, moeten daarin verandering brengen.

Openmaken petgaten

Weinig overlast

De werkzaamheden vinden buiten Zwartsluis plaats. Machines brengen we over via de Wetering naar de werkplek. De verwachting is daarom dat aanwonenden weinig hinder van de werkzaamheden ervaren. Hooguit dat bij een bepaalde windrichting wat geluiden te horen zijn. Toch overlast van de werkzaamheden? Neem dan contact op met Arco Lassche, coördinator Natuurbeheer van Natuurmonumenten op telefoonnummer 0527 206520.