Ga direct naar inhoud
Nieuws

Waarom wordt er op sommige plekken nu wel gemaaid?

17 juni 2021 | Sander Verwoerd

Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Natuurmonumenten roept daarom gemeenten op om bloemrijke bermen te creëren en niet ineens alle bermen te maaien. Waarom maait de natuurorganisatie dan zelf nu al enkele percelen in de Vughtse Gement en Vlijmens Ven? Het is bovendien broedseizoen? Boswachter Lianne Schröder is blij met de kritische vragen: “Het is fijn om die betrokkenheid uit de omgeving te zien. En het zijn terechte vragen. We maaien slechts op enkele plekken, vanuit afspraken over hoogwaterveiligheid en juist voor betere kwaliteit natuur. Mét oog voor het broedseizoen.”

Bloemenrijkdom Vlijmens Ven

Vlinders, veiligheid en fosfaten

In de natuurgebieden Vughtse Gement en Rijskampen in de ‘oksel’ van Vught en Den Bosch worden al enkele stukken gemaaid. Natuurmonumenten is daar om drie uiteenlopende redenen aan het werk.

Het is vanuit regelgeving en afspraken rondom hoogwaterbescherming verplicht de kades, eigenlijk minidijkjes, rond begin juni en november te maaien. Zo blijft hier een aaneengesloten grasmat, die zorgt voor de nodige stevigheid en veiligheid van de kades die essentieel zijn, als er weer hoogwater komt.

Lianne Schröder legt de tweede reden uit: “We maaien in overleg met De Vlinderstichting op een enkele plek voor het zeldzame pimpernelblauwtje, die afhankelijk is van de grote pimpernel. Door vroeg te maaien, krijgt deze plant juist de kans om tot bloei te komen. We hopen dat dit de vlinder helpt om zich vanuit de Moerputten verder te verspreiden.”

Tot slot liggen er percelen langs de Maijsteeg die door jarenlang bemesten voedselrijk zijn geworden. Voor kruidenrijke graslanden is juist een voedselarme bodem belangrijk, anders wordt alles door eentonig hoogproductief gras overwoekerd. Door meerdere keren per jaar die grassen nu te maaien en af te voeren in combinatie met het toedienen van extra kalium, kunnen de fosfaten versneld uit de bodem onttrokken worden. Het blijft een proces van jaren, maar op andere plekken is het resultaat te zien.

Bijvoorbeeld in nabijgelegen percelen en in het Vlijmens Ven. Hier zijn enkele jaren een tiental percelen vroeg gemaaid, dat is nu al teruggebracht naar slechts enkele percelen. Daar geniet je nu van een enorme bloemenzee met grote ratelaar en orchideeën!

Broedende vogels en reekalfjes

Natuurmonumenten let bij al haar werkzaamheden goed op de aanwezigheid van dieren. In het broedseizoen zijn de boswachters daar extra alert op. Lianne Schröder: “Er wordt altijd vooraf grondig geïnventariseerd op kwetsbare flora en fauna. Dat betekent dat je voor het maaien zorgvuldig kijkt of er geen reekalfjes in het veld liggen of vogelnesten, bijvoorbeeld van de veldleeuwerik.”

Lianne voegt daar aan toe: “Ik hoop dat bezoekers niet alleen ons kritisch bevragen, maar ook in de spiegel durven kijken, want helaas zien we nog veel te veel niet aangelijnde honden in onze gebieden. De ervaring leert dat juist die honden een gevaar vormen voor de jonge reeën en broedende vogels.”

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd