Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden op Sint-Jansberg

03 april 2024 | Ruud Smeulders

Voor het herstel van de biodiversiteit worden er de komende tijd grote werkzaamheden gedaan op de Sint-Jansberg. Dat is een onderdeel van het programma Natuur voor Natura 2000-gebieden en noodzakelijk voor het herstel van onze natuur op de lange termijn. Met de werkzaamheden willen de betrokken provincies, Rijksoverheid en Natuurmonumenten de kwetsbare natuurgebieden weer herstellen. Hier enkele voorbeelden en uitleg van Bas van der Aa waarom dit herstel van belang is.

herstel galigaanmoeras

Wat is er mis? In de Geuldert, aan de voet van de stuwwal, ligt een klein galigaanmoeras. In dit kalkhoudende moeras groeit galigaan, een grassoort die in Nederland nog maar weinig voorkomt. Het moeras is deels verdroogd en verland. Dat komt onder meer doordat er te veel grondwater door de bodem wegsijpelt en de kwelaanvoer afneemt. Daarnaast groeien er veel jonge wilgen, berken en elzenboompjes. Hierdoor verandert het moeras langzaam in bos.

Wat gaan we doen? Om verdere verlanding en verbossing van het galigaanmoeras te voorkomen, halen we jonge bomen handmatig en machinaal weg. Ook zetten we de wilgen af en snoeien we in het kronendak van de berken, waardoor er meer licht op de bodem valt. Daarnaast boren we een put om tijdelijk extra water in het moeras te laten door water op te pompen. Zodra het natuurlijke watersysteem hersteld is, halen we de pomp weer weg. Zo krijgt de zeldzame galigaan kans om verder uit te groeien en blijft het moeras ook voor de toekomst behouden.

Wanneer doen we dat? De werkzaamheden zijn al klaar. Ze zijn van 9 januari tot en met begin februari 2024 uitgevoerd.

Kap voor gevarieerde bossen

Kap voor gevarieerde bossen

Wat is er mis? In de bossen van de Sint-Jansberg groeien beuken- en eikenbomen. Daartussen staan veel exoten. Dat zijn boomsoorten die niet van nature in dit gebied voorkomen, maar in de vorige eeuw als productiebos zijn aangeplant. Zoals Amerikaanse eik, lariks, fijnspar of douglasspar. De exoten trekken maar weinig insecten aan. Zo leven op een Amerikaanse eik maar ongeveer 20 soorten. Terwijl op de zomereik, een inheemse eikensoort, minstens 400 soorten insecten leven. De naaldbomen zuigen bovendien veel water op, waardoor er minder water overblijft voor andere bomen en planten.

Wat gaan we doen? Natuurmonumenten haalt de exoten daarom weg. Daarnaast groeien op sommige plekken heel veel beuken bij elkaar. Door een deel van de beuken weg halen of te ringen, ontstaan er gaten in het bos. Hier kunnen andere boomsoorten uitgroeien tot volwassen bomen en ontstaat er ruimte voor nieuwe bomen. Op plekken waar we bomen kappen, planten we nieuwe, inheemse loofbomen aan. Zoals linde, hazelaar, zoete kers, zomer- of wintereik, mispel en wilde appel. Welke bomen we waar planten, is afhankelijk van de bodem en de begroeiing die er al staat. Zo ontstaat er een bos met veel variatie in soorten en leeftijden. Daardoor wordt het bos nog mooier én gezonder. Het wordt beter bestand tegen ziektes en stormen. En het biedt straks meer kansen aan planten en dieren.

Wanneer doen we dat? Vanaf juli en augustus 2024

Wat merken omwonenden en bezoekers van de werkzaamheden?

Om het gebied zo min mogelijk te verstoren, voeren we de werkzaamheden zoveel mogelijk handmatig of met zo klein mogelijk materieel uit. Toch zullen omwonenden en bezoekers last hebben van de werkzaamheden. Zo moeten we paden tijdelijk afzetten en wandelroutes omleiden. We adviseren bezoekers daarom de berichtgeving goed in de gaten te houden en te letten op de bewegwijzering in het bos. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Dat kan via de website: natuurmonumenten.nl/sint-jansberg. Op 18 en 26 april organiseren we bovendien 3 excursies over beheer. Aanmelden voor de excursies kan via de agenda op de website.

Ruud Smeulders