Ga direct naar inhoud
Nieuws

Groen in Amsterdam, gaat het goed?

19 februari 2024 | Andius Teijgeler

Er is behoefte aan extra woningen, maar ook aan werkgelegenheid en voorzieningen. Amsterdam wil woningen en voorzieningen bijbouwen binnen de bestaande stad. Dat heeft als voordeel dat het buitengebied groen kan blijven. Tegelijk wil Amsterdam meer groen in de stad, door de openbare maar ook privéruimte te vergroenen. Dat kan door straten en pleinen anders in te richten, minder ruimte voor het verkeer met een autoluw beleid, meer bomen planten en groene verbindingszones tussen groene gebieden in de stad. De gemeente maakt onderscheid in vier waarden van groen: sociaal welzijn, gezondheid, klimaatadaptatie en natuur. Hoe werkt dat uit in de praktijk?

Spreeuw op grasveldje in de stad

Op de website onderzoek.amsterdam.nl  vind je de Monitor  Groen 2022. Die bevat een schat aan informatie. Amsterdam onderkent de uitdaging: “We hebben ervoor gekozen om woningen bij te bouwen binnen de stadsgrenzen, om de omliggende groengebieden niet te hoeven volbouwen. Maar daardoor is het lastig om in onze steeds dichter bebouwde stad genoeg ruimte te vinden voor groen. “

Wat we er hier uitlichten is een grafiek met de verdeling van het groen in de stad.

Verdeling oppervlakte Amsterdam

“Het landoppervlak bestaat uit publieke ruimte (73%) en privaatterrein (27%). Wanneer we kijken naar de private buitenruimte, zien we dat een gemiddelde Amsterdamse tuin voor 39 procent uit groen bestaat.” Dat zou toch groener kunnen. Kijk ook is in je eigen tuin hoeveel tegels je kunt vervangen. Ook bij bedrijven zijn er vaak kansen om het terrein te vergroenen.

Een ander feit: “78 van de 518 buurten worden voor minstens dertig procent bedekt met boomkronen. Van het gehele landoppervlak binnen de gemeente Amsterdam is 13 procent bedekt met boomkroon. Dit betreft zowel publieke als private ruimte. De Amsterdamse publieke ruimte wordt voor ruim 15 procent bedekt door boomkroon.

Van de 518 Amsterdamse buurten voldoen 78% aan de richtlijn van minstens dertig procent bedekking. Dit zijn met name buurten in de stadsdelen aan de randen van de stad. Ook in de parkbuurten is dekking relatief hoog.” Verder meldt de monitor dat negen op de tien Amsterdammer woont binnen 10 minuten lopen van parkachting groen.

Of het goed gaat met de hoofdgroenstructuur in Amsterdam is een andere vraag. Hierover volgt waarschijnlijk een referendum in juni. In voorbereiding daarop besteden we daar in een volgende nieuwsbrief aandacht aan.

Andius Teijgeler