Stop de watercrisis in Gelderland

Onze natuur is ziek. Een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water en verdroging. Ook in Gelderland. Dit is hét moment om in actie te komen. Provincie en waterschappen maken nu plannen voor water en natuur in Gelderland. Roep de bestuurders op om te zorgen voor schoon water in de natuur. Teken de petitie!

water Gelderland

Water: de bouwsteen van onze natuur

Bijna al het water in de natuur van Gelderland voldoet niet aan de normen voor waterkwaliteit. Te veel meststoffen, bestrijdingsmiddelen en schadelijke lozingen vervuilen het water. En in tijden van overvloed wordt water te snel afgevoerd, waardoor we in tijden van droogte water tekort komen.

Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Zeldzame planten verdwijnen, bomen gaan dood en weidevogels kunnen geen bodemdiertjes meer vinden in de droge grond.

Laat je stem horen

Als we nu in actie komen, kunnen we deze watercrisis oplossen. Provincie en waterschap zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om plannen te maken voor ons water en onze natuur. Plannen over hoe jouw provincie er de komende decennia uit gaat zien. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Roep daarom jouw provincie en waterschap op om te zorgen voor schoon en voldoende water in Gelderland en teken de petitie!

Teken de petitie

Waterproblemen in Gelderland

Gelderland heeft twee grote problemen wat water betreft: verdroging en vervuiling. Verdroging speelt in de hele provincie, maar is het ergst op de zandgronden van de Veluwe en de Achterhoek. Daar wordt veel water onttrokken voor de landbouw, industrie en drinkwater. De natuur komt daardoor water tekort. In periodes met weinig regen vallen vennen, poelen en soms zelfs beken droog, kwijnen bomen weg en verdort de heide.

De waterkwaliteit in Gelderland is slecht door een overdaad aan meststoffen en pesticiden in het water, afkomstig van de landbouw. De natuur in agrarische gebieden en in de Gelderse beekdalen gaat hierdoor achteruit.

Oplossingen

We willen gezonder water. En water beter vasthouden voor droge perioden. Voor gezonde natuur in Gelderland. Dat bereiken we alleen door ambitieuze plannen uit te voeren:

  • Water langer vasthouden op de zandgronden
  • Grondwater beter beschermen en verdelen
  • Beken laten meanderen en beekdalen verbreden
  • Verminderen van meststoffen en pesticiden in het water
  • Beter belonen van natuurvriendelijke boeren
logo