Ga direct naar inhoud

Groene vrijwillige BOA gezocht voor Zuid-Hollandse Eilanden!

Je houdt vanuit gastheerschap toezicht op het publiek in onze natuurgebieden en draagt zorg voor naleving van wetten en regels volgens het toezicht en handhavingsbeleid van Natuurmonumenten en het handhavingsplan van onze beheereenheid. Je informeert bezoekers over de gebieden, regels en beleid van Natuurmonumenten. Je treedt zo nodig corrigerend of verbaliserend op ten behoeve van natuurdoelen en recreatief (mede) gebruik. Incidenten registreer je in het BOA registratiesysteem. Je maakt melding van incidenten en trends in op de Zuid-Hollandse eilanden bij de betrokken collega’s uit de beheereenheid.

Ook werk je in voorkomende gevallen samen met toezichthouders en BOA’s van andere terrein beherende organisaties, provincie en gemeenten. Werk je al als BOA in domein 1? Dat is geen probleem, je mag als vrijwilliger in 2 domeinen actief zijn!

BOA ben je voor alle soorten bezoekers!

Tijdsinvestering

Je werkt volgens een, in overleg vastgesteld werkrooster, 1 weekend in de maand. Deelname aan de benodigde jaarlijkse trainingen, examens en bijeenkomsten hoort hierbij, zoals de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) en Regeling Toetsing Geweldsbeheersing (RTGB). Deze trainingen worden door Natuurmonumenten voor je geregeld. 

Wat jij meeneemt

  • Ervaring als BOA is fijn. Je bent in het bezit van een BOA basis certificaat of bereid deze te halen
  • Minimaal rijbewijs B
  • Een actieve publieksvriendelijke opstelling met een dienstverlenend karakter. Goede communicatieve - en voorlichtingsvaardigheden
  • Goed kunnen omgaan met klachten/agressie. Je verricht werk waarbij soms weerstanden overwonnen moeten worden en conflicthantering aan de orde is.

Wat wij bieden

  • Wij voor ondersteuning en informatievoorziening zodat jij als vrijwilliger je werk goed en verantwoord kan doen, natuurlijk met de juiste informatie van Natuurmonumenten
  • Als vrijwillige BOA neem je op kosten van Natuurmonumenten deel aan de jaarlijkse RTGB en PHB trainingen
  • Gebruik van bedrijfskleding en uitrusting van Natuurmonumenten, dus ook een dienstauto en/of elektrische fietsen tijdens jou werkzaamheden
  • Mocht je ons voortijdig verlaten, dan worden kosten van opleiding en uitrusting naar rato verrekend

Als vrijwilliger werken bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is trots en deskundig beheerder van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. We verrijken Nederland met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Overal in het land. Voor iedereen. We stellen natuur en cultuurhistorie veilig door gebieden en gebouwen aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1905 met steun van ruim 750.000 betrokken natuurliefhebbers. Deze leden, donateurs en vrijwilligers komen samen met ons op voor natuur in Nederland. Meer informatie is te vinden op onze website: www.natuurmonumenten.nl.

Meer informatie en solliciteren

Ben jij de Vrijwillige BOA op de Zuid-Hollandse eilanden die we zoeken? Stuur dan je motivatiebrief met CV (als word of pdf) per email naar Marieke Veldkamp, Vrijwilligerscoördinator van de Zuid-Hollandse eilanden ([email protected]

Neem voor meer informatie contact op met Matthijs Buskoop (06-23455583)

Natuurmonumenten stelt het hebben van een VOG verplicht.