Ga direct naar inhoud

Vacature vrijwilliger ledencommissie Noord-Holland

Draag je de natuur en het landschap van Noord-Holland een warm hart toe? Wil je namens de leden actief meedenken/-praten rondom het beleid van Natuurmonumenten? En vind je het leuk om een specifieke taak op je te nemen zoals bijvoorbeeld het organiseren van een thema-avond voor de achterban, of een bijdrage te leveren aan de regionale of landelijke thema’s van Natuurmonumenten? Deze kans krijg je door lid te worden van de ledencommissie van vereniging Natuurmonumenten.

Noord-Holland

Functienaam: kandidaat-lid ledencommissie
Tijdsbesteding: 12 dagen per jaar
Locatie: Noord-Holland

Wegens vertrek van drie leden van de ledencommissie Noord-Holland zijn we op zoek naar nieuwe leden voor ons team. De ledencommissie Noord-Holland bestaat uit 11 leden, zo nodig aangevuld met steunleden. We hebben Noord-Holland opgesplitst in 3 delen: Noord, Midden en Zuid ook de Gooi- en de Vechtplassen vallen. Voor de Vechtplassen werken we samen met de ledencommissie Utrecht en Vechtplassen. 

Wat houdt de functie in?

Als lid van de ledencommissie denk en praat je mee over beleidsmatige actuele onderwerpen die spelen in de regio. Als afgevaardigde van de ledenraad denk je ook mee over de grote lijnen van het landelijk beleid van Natuurmonumenten. De ledenraad wordt 2x per jaar gehouden in het hoofdkantoor in Amersfoort. 

Voor ieder gebied werken 3 tot 4 ledencommissieleden die bij voorkeur in het betrokken gebied wonen. Voor Noord-Holland Noord (waaronder ook Texel valt) werken leden samen met de gebiedsmanager Lea van der Zee, voor Noord-Holland Midden met de gebiedsmanager Aan Pander en voor Noord-Holland Zuid (Naardermeer, Gooi- en Vechtstreek) met de gebiedsmanager Patrick Blom. 

We vergaderen 1 x per maand in de avond, zo nodig vaker. Van een lid van de ledencommissie wordt een actieve inbreng gevraagd bij de kwaliteitstoetsen van de gebieden van Natuurmonumenten, overleg met de gebiedsmanagers, sessies over de toekomst van de natuur en cultuurhistorie, het organiseren van ledenavonden en excursies met medewerking van Natuurmonumenten en andere ‘groene’ organisaties of instanties die bij ‘groen’ of cultuurhistorie betrokken zijn zoals gemeenten en b.v. Waternet. We zoeken bij voorkeur leden die affiniteit hebben met ecologie, ruimtelijke ordening en maatschappelijke vraagstukken die op dit moment op natuur- en klimaatgebied spelen. 

Wie zoeken wij?

We hebben voor het gebied ‘Zuid’ en ‘Midden’ nieuwe leden nodig. Je kunt ook steunlid worden: je participeert volledig in ons team, maar je hebt dan geen stemrecht op de algemene ledenvergadering van Natuurmonumenten. Dit doen we als zich meer geschikte kandidaten melden voor de ledencommissie dan het aantal leden dat door de centrale organisatie is toegestaan. In de praktijk draaien alle leden en steunleden volwaardig mee. Als een lid vertrekt, wordt een steunlid  in de regel volledig lid. 

Wat bieden wij?

  • Een interessant en uitdagend werk binnen een organisatie die midden in de maatschappij staat;
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan landelijk georganiseerde werkgroepen en excursies;
  • Onkostenvergoeding voor vervoer.  

Informatie en sollicitatie

Als je graag lid van ons team wilt worden, stuur dan binnen 3 weken een kort CV en je motivatie op naar [email protected]

Ook als je nog op school zit, studeert of een opleiding volgt, ben je van harte welkom om te solliciteren en ons team te versterken! Je maakt dan kennis met de dagelijkse bezigheden van Natuurmonumenten en alles wat met natuurbeheer te maken heeft. 

Je hoort 2 weken na de sluitingsdatum voor het insturen of je uitgenodigd wordt voor een gesprek of niet.