Ga direct naar inhoud

Vacature vrijwilliger ledencommissie Utrecht en Vechtplassen

Draag je de natuur en het landschap van Utrecht en de Vechtplassen een warm hart toe? Wil je namens de leden actief meedenken en meepraten rondom het beleid van Natuurmonumenten? En vind je het leuk om een specifieke taak op je te nemen zoals bijvoorbeeld het organiseren van een thema-avond voor de achterban of een bijdrage te leveren aan regionale of landelijke thema’s op het gebied van de natuur? Deze kans krijg je door lid te worden van de ledencommissie van vereniging Natuurmonumenten.

Kaapse Bossen

Functienaam:      Kandidaat-lid ledencommissie

Tijdsbesteding:  2-3 uur per week

Locatie:                  Utrecht en de Vechtplassen

Wat houdt de functie in?

De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen vertegenwoordigt de ongeveer 60.000 leden van Natuurmonumenten in ons werkgebied. Zij vormt de schakel tussen de leden van Natuurmonumenten en de werkorganisatie. Als lid van de Ledencommissie denk, praat en beslis je mee over actuele onderwerpen die spelen in de regio. De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen bestaat uit 8 leden die ook deel uitmaken van de landelijke ledenraad van Natuurmonumenten. Als lid van de ledenraad, die twee keer per jaar bijeenkomt, denk je ook mee over de grote lijnen van het landelijk beleid van Natuurmonumenten.

Als ledenraadsleden voelen wij ons verbonden met de natuur in Utrecht en de Vechtplassen en dragen we bij aan het beschermen en ontwikkelen van die natuur. De ledencommissie organiseert thema-avonden voor de leden over actuele onderwerpen op het gebied van natuurbescherming en -behoud. Vijf keer per jaar brengen we een Nieuwsbrief uit naar onze leden met informatie over de ontwikkelingen in ons werkgebied. We onderhouden nauwe contacten met de twee beheereenheden in onze regio: Utrecht en Vechtplassen. Signalen van de leden koppelen we terug en we werken samen met de beheereenheden, bijvoorbeeld in een gezamenlijke klankbordgroep met bewoners in het Vechtplassengebied. Als ledencommissie vergaderen we 9 keer per jaar plus een jaarvergadering. Leden van de ledencommissie worden voor 4 jaar benoemd in de jaarvergadering en kunnen eenmaal herkozen worden. Het werk in de ledencommissie is een boeiende klus die je op verschillende manieren vorm kunt geven. Je kunt bijvoorbeeld discussiebijeenkomsten organiseren en namens de ledencommissie aanwezig zijn bij activiteiten die belangrijk zijn voor natuur(monumenten). Je hebt voeling met wat er in de omgeving speelt.

Wie zoeken wij?

Mensen die actief betrokken zijn bij de natuur en natuurbescherming. Je bent initiatiefrijk en sociaal vaardig. Je denkt positief kritisch mee over de hoofdlijnen van het beleid. Je bent lid van Natuurmonumenten en woonachtig in onze ledenregio (provincie Utrecht en gemeente Wijdemeren in Noord-Holland). 

Wat bieden wij?

  • Interessant en uitdagend werk binnen een organisatie die midden in de maatschappij staat;
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan landelijk georganiseerde werkgroepen en excursies;
  • Onkostenvergoeding voor vervoer.

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse en ben je woonachtig in onze ledenregio, stuur uiterlijk 15 april 2024 een mail met motivatie en CV naar [email protected]

Via deze link Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen | Natuurmonumenten krijgt u een beeld van de activiteiten van de ledencommissie in het afgelopen jaar en wie de leden zijn.