Districtscommissie

Ledencommissie Amsterdam

De ledencommissie Amsterdam vertegenwoordigt de ruim 30.000 leden van Natuurmonumenten in de stad Amsterdam.

LC Amsterdam bestaat uit vijf leden, die tevens zitting hebben in de ledenraad van Natuurmonumenten. Deze LC-leden kunnen maximaal twee keer vier jaar lid zijn. Samen met de kandidaat-leden leveren zij hun bijdrage aan de werkzaamheden en activiteiten van LC Amsterdam. In Amsterdam ligt één gebied van Natuurmonumenten: polder IJdoorn. 

Nieuws

29/08/17

IJdoorn: Uitstel voor de dijkverzwaring van de Markermeerdijk

De resultaten van de ledenenquête over de betekenis van IJdoorn en de dijkverzwaring van de Markermeerdijk zijn gepubliceerd.
29/08/17

DC Amsterdam zoekt nieuwe leden

Op korte termijn zoeken we kandidaat bestuursleden.
word nu lid