Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Duinherstel Voornes Duin

De Nederlandse duinen zijn zeer belangrijk in het Europese landschap. Ze vormen een bijna aaneengesloten strook langs onze kust. In veel gevallen vormen ze een ongerept natuurlijk landschap. Door de dynamiek tussen zout en zoet, nat en droog leven er van nature veel verschillende dier- en plantensoorten.

Open plekken verloren

Veel leefgebieden in de duinen worden tegenwoordig bedreigd. De belangrijkste reden is de verminderde dynamiek in de duinen. De oorspronkelijke landschappelijke afwisseling neemt af. Doordat de natuurlijke successie veel sneller gaat, groeien duingebieden in hoog tempo dicht. Typische soorten van open zand gaan hierdoor verloren, zoals bijvoorbeeld de zandhagedis en het duinviooltje.

Kustnatuur terugbrengen

Natuurmonumenten heeft de afgelopen jaren het herstel van de typische kustnatuur een impuls gegeven. Met de toegekende Europese LIFE-subsidie zijn delen van het duingebied van Voorne weer opengemaakt. Ook Provincie Zuid-Holland en Natuurmonumenten hebben meebetaald aan de herstelwerkzaamheden.

Lees meer over het complete LIFE-project.

Wat is er gebeurd?

In september 2011 is gestart met de herstelwerkzaamheden bij het Waterbos. Plaatselijk zijn struikgewas en bomen verwijderd. Ook is er op plekken gemaaid en geplagd; hierbij is de bovenlaag afgeschraapt. Vanaf augustus 2013 zijn vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd in de duinen bij Stekelhoek en Quackjeswater.

Als proef zijn er in Voornes Duin in 2005 en 2007 al kleine stukken duin opengemaakt. En met groot succes. Het huidige herstelwerk is op dezelfde manier uitgevoerd. 

Wat is het resultaat?

De herstelde delen zijn nu overwegend open en plaatselijk is het zand hier weer zichtbaar. In de proefgebieden in Voornes Duin kwamen de zandhagedis, boomleeuwerik en karakteristieke duinplanten al dankbaar terug naar de open duinvalleien. Ook kunnen er weer natuurlijke duinverstuivingen plaatsvinden. Zo keert de kenmerkende dynamiek deels terug in het duingebied. 

De proefgebieden welke al in een eerdere instantie zijn opengemaakt zijn al een stuk verder in ontwikkeling. Ga er maar eens kijken:

Links is het eindresultaat van het duinherstel in de Vogelpoel te zien.

Continuering

Nu de herstelwerkzaamheden zijn voltooid, zal de openheid van het duinlandschap in stand worden gehouden door maaien en begrazing van Schotse hooglanders.

Meer informatie

Lees hier hieronder het laatste nieuws rond het duinherstel in Voornes Duin. In de speciale eenmalige infokrant is informatie te vinden over het duinherstel in Voornes Duin. Heb je een vraag met betrekking tot het duinherstel in Voornes Duin? Stel jouw vraag aan boswachter Ted via mailadres: [email protected].

Nieuws rond duinherstel

 • 01 MAART 2017 | Ted C.J.Sluijter

  Duinnatuur op Goeree en Voorne hersteld

  Afgelopen december is een duinherstelproject op Voorne en Goeree in het kader van de Europese LIFE-subsidie voltooid. Dit duinherstel, met projectnaam DDR (Dutch Dune Revival) heeft voor een enorme kwaliteitsverbetering gezorgd in de duinen van Voorne en Goeree. Natuurmonumenten zal nu via gebruikelijke beheermaatregelen de kwaliteit in stand houden.

 • 02 FEBRUARI 2016 | Natascha Hokke

  Zorgvuldige afronding LIFE-herstel Voornes Duin in volle gang

  Nog een paar weken en dan is de verbindingszone tussen Stekelhoek en Quackjeswater gereed. De puntjes worden op dit moment zorgvuldig op de I gezet.

 • 09 DECEMBER 2015 | Natascha Hokke

  LIFE duinherstel Voornes Duin gaat laatste fase in

  In 2016 worden de laatste activiteiten uitgevoerd in het kader van LIFE Dutch Dune Revival. In Voornes Duin zal in het overgangsgebied tussen Stekelhoek en Quackjeswater werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • 03 SEPTEMBER 2014 | Ted C.J.Sluijter

  Onderhoud in duin bij Breede Water in Voornes Duin

  Natuurmonumenten vergroot ten noordoosten van het Breede Water in Voornes Duin de open plaatsen. Hiervan profiteren de kenmerkende planten en dieren zoals de blauwvleugelsprinkhaan en de zandhagedis.

 • 24 JUNI 2014 | Ted C.J.Sluijter

  Stekelhoek en Quackjeswater in bloei

  In maart 2014 zijn de werkzaamheden in het kader van duinherstel in Stekelhoek en Quackjeswater afgerond. Dankzij de Europese LIFE subsidie is een grote klus geklaard. Het is verrassend hoe snel de natuur alles heeft ingekleurd. Talloze kruiden hebben de opengemaakte delen al in bezit genomen. Het kale en grauwe duin na het werk maakt nu plaats voor een grote verscheidenheid aan planten.

 • 17 OKTOBER 2013 | Ted C.J.Sluijter

  Duinherstel op Voorne weer begonnen

  In september is het onderhoudswerk hervat bij Stekelhoek, waarna in oktober ook bij Quackjeswater wordt begonnen. Het broedseizoen is voorbij en de aannemer kan deze twee laatste deelgebieden in Voornes Duin deze winter gaan afmaken.

 • 28 AUGUSTUS 2013 | Ted C.J.Sluijter

  Excursie over vervolg onderhoud Voornes Duin

  Vanaf begin september start het vervolg van het onderhoud in Voornes Duin. Er wordt begonnen bij Stekelhoek en later bij het Quackjeswater. Bewoners en belangstellenden zijn van harte welkom op de excursies die we hierover organiseren.

 • 23 MAART 2013 | Ted C.J.Sluijter

  Ook bontbekplevier profiteert van duinherstel Voornes Duin

  Boswachter Matthijs Broere zag deze week een paar bontbekplevieren en kleine plevieren in Voornes Duin. Deze soorten houden van tamelijk kale bodems met plasjes en poelen. Ook zij profiteren dus van het uitgevoerde duinwerk!

 • 07 FEBRUARI 2013 | Ted C.J.Sluijter

  Schotse hooglanders in het Waterbos

  Heb je zin om een wandeling te maken door het Waterbos in Voornes Duin? Grote kans dat je nu een Schotse hooglander tegenkomt! Sinds eind januari lopen permanent 15 Schotse hooglanders door het natuurgebied.

 • 06 DECEMBER 2012 | Ted C.J.Sluijter

  Rust in Waterbos teruggekeerd

  In oktober heeft de aannemer de laatste werkzaamheden aan het duinwerk in Voornes Duin afgerond. De rust is nu teruggekeerd en de natuur kan het karwei afmaken. Geduld is nu een schone zaak!