Ga direct naar inhoud

Duinherstel Voornes Duin

De Nederlandse duinen zijn zeer belangrijk in het Europese landschap. Ze vormen een bijna aaneengesloten strook langs onze kust. In veel gevallen vormen ze een ongerept natuurlijk landschap. Door de dynamiek tussen zout en zoet, nat en droog leven er van nature veel verschillende dier- en plantensoorten.

Duinherstel

Open plekken verloren

Veel leefgebieden in de duinen worden tegenwoordig bedreigd. De belangrijkste reden is de verminderde dynamiek in de duinen. De oorspronkelijke landschappelijke afwisseling neemt af. Doordat de natuurlijke successie veel sneller gaat, groeien duingebieden in hoog tempo dicht. Typische soorten van open zand gaan hierdoor verloren, zoals bijvoorbeeld de zandhagedis en het duinviooltje.

Kustnatuur terugbrengen

Natuurmonumenten heeft de afgelopen jaren het herstel van de typische kustnatuur een impuls gegeven. Met de toegekende Europese LIFE-subsidie zijn delen van het duingebied van Voorne weer opengemaakt. Ook Provincie Zuid-Holland en Natuurmonumenten hebben meebetaald aan de herstelwerkzaamheden.

Lees meer over het complete LIFE-project.

Wat is er gebeurd?

In september 2011 is gestart met de herstelwerkzaamheden bij het Waterbos. Plaatselijk zijn struikgewas en bomen verwijderd. Ook is er op plekken gemaaid en geplagd; hierbij is de bovenlaag afgeschraapt. Vanaf augustus 2013 zijn vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd in de duinen bij Stekelhoek en Quackjeswater.

Als proef zijn er in Voornes Duin in 2005 en 2007 al kleine stukken duin opengemaakt. En met groot succes. Het huidige herstelwerk is op dezelfde manier uitgevoerd. 

Wat is het resultaat?

De herstelde delen zijn nu overwegend open en plaatselijk is het zand hier weer zichtbaar. In de proefgebieden in Voornes Duin kwamen de zandhagedis, boomleeuwerik en karakteristieke duinplanten al dankbaar terug naar de open duinvalleien. Ook kunnen er weer natuurlijke duinverstuivingen plaatsvinden. Zo keert de kenmerkende dynamiek deels terug in het duingebied. 

De proefgebieden welke al in een eerdere instantie zijn opengemaakt zijn al een stuk verder in ontwikkeling. Ga er maar eens kijken:

Links is het eindresultaat van het duinherstel in de Vogelpoel te zien.

Continuering

Nu de herstelwerkzaamheden zijn voltooid, zal de openheid van het duinlandschap in stand worden gehouden door maaien en begrazing van Schotse hooglanders.

Life+ en Natura 2000

Meer informatie

Lees hier hieronder het laatste nieuws rond het duinherstel in Voornes Duin. In de speciale eenmalige infokrant is informatie te vinden over het duinherstel in Voornes Duin. Heb je een vraag met betrekking tot het duinherstel in Voornes Duin? Stel jouw vraag aan ons via mailadres: [email protected].

Nieuws rond duinherstel