Op naar een groene toekomst

Natuurmonumenten verenigt letterlijk en figuurlijk mensen met hart voor natuur en landschap. De kracht die we daardoor als vereniging hebben, zetten we nu ook in voor de natuur buiten onze natuurgebieden. Want daar is grote winst te boeken als het gaat om het herstel van biodiversiteit. Daarbij zoeken we heel nadrukkelijk de samenwerking met boeren. Zo maakten we met de melkveehouders op Schiermonnikoog de afspraak dat zij 35 procent minder koeien zullen houden. Dat betekent ook vermindering van de stikstofuitstoot met 35 procent. Zo’n verandering in de landbouw is ook onze inzet in andere delen van het land. Want alleen daarmee krijgen we bloemen, insecten en vogels terug in het landschap.

In verschillende delen van het land hebben we de natuur weer meer ruimte kunnen geven. De oplevering van het eerste eiland van Marker Wadden was een hoogtepunt. Maar ook het natuurherstel in het Haringvliet (ZH), in de IJsselpoort (Gld), het Koningsven (Li.) en grenspark Kempen-Broek (Li.) waren mijlpalen. Het is geweldig om te zien hoe snel planten en dieren terugkeren als je hun leefgebieden op orde brengt. Wat daar kan, kan ook in het landschap buiten natuurgebieden. Op naar een groen, gezond en mooi Nederland.

Voorwoord

Een groen, gezond en mooi Nederland. Dat is wat we tot stand willen brengen, samen met boeren, burgers, buitenlui, bedrijven en overheden. Hoe we dat doen, krijgt steeds meer gestalte. Het verwerven en beheren van natuurgebieden blijft onze kerntaak. Maar daarnaast gaan we ons nadrukkelijk richten op de bescherming van het landschap en op vergroening van de landbouw.

Lees verder

Het jaar van de insecten

De mensen in het veld wisten al jaren dat het slecht gaat met de insecten. Van met name vlinders en bijen waren al onderzoeken bekend, die een grote achteruitgang lieten zien, zowel in ons land als elders in de wereld. Maar dat de totale biomassa van vliegende insecten tussen 1989 en 2016 met 76 procent was afgenomen kwam ook voor onderzoekers en natuurbeschermers als een schok.

Lees verder

Meer natuur

Zaterdag 8 september was het zover. Het eerste eiland van Marker Wadden ging open voor het publiek. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat en de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman verrichtten de openingshandeling. Het Markermeer is nu een nieuwe recreatieve natuurbestemming rijker. Eiland 1 van Marker Wadden heeft een haven, strand, wandelpaden, vogelkijkhutten en een uitkijktoren.

Lees verder

Monumenten in de steigers

Natuurmonumenten heeft circa 2.600 bouwwerken in bezit. De helft daarvan is cultuurhistorisch waardevol, 500 hebben zelfs de status van beschermd monument. Daarnaast beheren we meer dan 100 cultuurhistorisch waardevolle landschappen, plus levend en immaterieel erfgoed zoals hakhoutbossen, Brandrode runderen en eendenkooien.

Lees verder

Van pachter naar partner

De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog sloten in het voorjaar een akkoord met Natuurmonumenten en de gemeente. De boeren gaan minder koeien melken – van de huidige ruim 600 blijven er 440 over – en ze gaan hun melk zelf verwerken tot zuivelproducten, met name kaas.

Lees verder

Natuur voor iedereen

Natuur is voor iedereen. Daar maakt Natuurmonumenten werk van door bij de aanleg van speelnatuur van OERRR ook rekening te houden met kinderen met een beperking, door natuurgebieden voor iedereen toegankelijk te maken en door ruimte te bieden aan zorgboerderijen en andere vruchtbare samenwerkingsinitiatieven. Zo staat de organisatie middenin de maatschappij.

Lees verder

In beweging

Iedereen met hart voor de natuur moet kunnen helpen om die natuur te beschermen. Ieder op zijn eigen manier: als vrijwilliger bij Natuurmonumenten, door zijn tuin natuurvriendelijk te maken of door producten van natuurinclusieve boeren te kopen. Natuurliefhebbers die zelf een idee hebben voor natuurbeschermende activiteiten in onze terreinen krijgen, onder voorwaarden, de ruimte.

Lees verder
logo