Campagne Wilde Bloemen

2019 stond voor Natuurmonumenten in het teken van wilde bloemen. ‘Maak plaats voor wilde bloemen” luidde de titel van onze campagne. Meer ruimte voor wilde bloemen is hard nodig. In 1900 besloeg het areaal met bloemrijke vegetatie in Nederland ongeveer 2.261.000 hectare. In 2015 was daar nog ongeveer 256.390 hectare van over. Dat is een afname in ruim een eeuw van meer dan 2 miljoen hectare (88,7 procent).

Campagne Wilde Bloemen

Als we natuurgebieden buiten beschouwing laten, dan is de achteruitgang zelfs 94 procent. Wilde bloemen zijn een belangrijke schakel in veel voedselketens. Zonder wilde bloemen geen insecten en zonder insecten geen vogels en andere insecteneters.

We schreven erover in ons ledenmagazine Puur Natuur; in alle vier edities is aandacht besteed aan de schrikbarende achteruitgang van wilde bloemen en de gevolgen voor de rest van de natuur. Om ook niet-leden te bereiken, plaatsten we op onze website tal van berichten over de wildebloemenarmoede in ons land. Met posts op social media en berichtjes in onze nieuwsbrief hebben we zoveel mogelijk geattendeerd op de artikelen op de website. Jonge leden bereikten we via OERRR. Met één korte video met de boodschap: tegel eruit, mini-natuur erin! bereikten we op Facebook meer dan een miljoen mensen.

Zo vertelden we één verhaal op al onze kanalen. Dit zorgde voor bewustwording en daarna voor actiebereidheid bij natuurliefhebbers. Onze vaste partners kwamen samen met ons, en met hun fans, in actie. ING, hoofdsponsor van OERRR, heeft al zijn kinderrekeninghouders een mail gestuurd om onze wildebloemencampagne te ondersteunen. Veel rekeninghouders vroegen daarop een actiepakket aan.

Landal GreenParks zette 35.000 vierkante meter op zijn vakantieparken in bloei. Vanuit het hele land kwamen aanvragen voor zakjes bloemzaad. Overal in het land hielden scholen, verenigingen en bedrijven zaai-acties. Bij diverse bezoekerscentra werden (drukbezochte) Wilde Bloemendagen gehouden, waarbij kinderen onder meer zaadbommen konden maken en gooien. Overal in het land stonden tuinen, bermen, schoolpleinen, randen langs akkers en weilanden vol met wilde bloemen. En daar waar bloemen stonden, daar hóórde je de insecten zoemen.

Zo zorgden we voor een beweging. 230.000 mensen kwamen in actie. Samen zorgden we voor naar schatting 361.000 vierkante meter meer wilde bloemen in Nederland; in onze eigen gebieden zaaiden we 73.600 vierkante meter in. Het is hoopvol dat zoveel mensen in actie willen komen voor de natuur en biodiversiteit in Nederland. Maar dat niet alleen. De campagne zorgde ook voor 7.000 nieuwe leden en 5.000 nieuwe OERRR-leden.

Er is nog veel werk te doen om de biodiversiteit te herstellen, om de natuur weer in balans te brengen. Daarom gaan we volgend jaar aan de slag met de volgende stappen. In het klein en in het groot. Dat kunnen we niet alleen. We hebben de hulp nodig van leden, niet-leden, overheden, waterschappen en boeren. Natuurmonumenten is naast beheerder, ook een beweging van natuurliefhebbers die zich zorgen maken over het verdwijnen van de biodiversiteit. En die beweging hebben we met deze campagne in actie laten komen.

Campagne Wilde Bloemen

logo