Ga direct naar inhoud

Ledencommissie Noord-Holland

De ledencommissie Noord-Holland vertegenwoordigt circa 120.000 leden van Natuurmonumenten in de provincie.

Ledencommissie

Ledenvertegenwoordiging: Laat je stem horen

Om haar functie goed te kunnen vervullen, wil de ledencommissie graag weten wat er leeft onder de leden van Natuurmonumenten in Noord-Holland. Wij horen graag de mening van onze Noord-Hollandse leden over regionale en landelijke natuurzaken.

E-mailen naar onze contactpersoon

Ben je het eens met het beleid, de standpunten, het optreden van Natuurmonumenten? Ben je tevreden over het beheer van de natuurgebieden? Of juist niet? Zie je kansen voor ontwikkeling of beheer van natuur? Laat het ons weten via onze contactpersoon: [email protected].

Ledencommissie in beeld

De ledencommissie vertegenwoordigt de leden. In de verenigingsstructuur van Natuurmonumenten is de kerntaak van iedere ledencommissie het vertegenwoordigen van leden uit het betreffende gebied. De leden van alle ledencommissies vormen tezamen de ledenraad: ‘het parlement’ van Natuurmonumenten. Deze raad komt twee keer per jaar bijeen. Zij brengen in de vergaderingen van de ledenraad, onder voorzitterschap van het bestuur, zoveel mogelijk de opvattingen van de leden naar voren. 

Op dit moment bestaat de LC Noord-Holland uit de volgende leden:

Takenpakket

De ledencommissie houdt zich met verschillende zaken bezig:

  • contact te onderhouden met en de mening te peilen van de Noord-Hollandse verenigingsleden, direct (bijv. in ledenbijeenkomsten) alsook door middel van (elektronische) klankbordgroepen;
  • beoordelen en beïnvloeden van het beleid van het bestuur van Natuurmonumenten via de ledenraad;
  • bij te dragen aan de communicatie tussen bestuur/(regio)directie en de Noord-Hollandse leden van de vereniging (en vice versa);
  • het bevorderen van de betrokkenheid van de leden bij het verenigingswerk.

Nieuwe leden

We zijn op zoek naar nieuwe leden. Kijk hier voor de vacature.

Bomen en overig groen in Nederlandse steden

Hoe staat het met de vergroening van Nederland, vooral in en rondom de steden? Stad + Groen en Cobra Groeninzicht willen dit jaarlijks in kaart brengen met een focus op bomen. Uit hun eerste onderzoek blijkt dat Amsterdam slechts 0.39 bomen per inwoner heeft, terwijl Apeldoorn en Ede de meeste bomen per inwoner hebben (11,5 resp. 11,6). Alkmaar heeft met 68% het meeste oppervlak aan niet versteende tuinen van alle grote Noord-Hollandse steden. Lees hier verder.

Vertegenwoordigen van de leden

Om dit zo goed mogelijk te doen zoeken we op allerlei manieren contact met de leden in Noord-Holland, bijvoorbeeld via de emailklankbordgroep en ledenbijeenkomsten. Eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering waarbij je van harte welkom bent. We informeren je dan over de belangrijkste thema’s. Ook worden de door de leden gekozen kandidaten aan je voorgesteld en bij voldoende steun van de aanwezigen benoemd voor een periode van vier jaar. Overigens zijn alle vergaderingen van de ledencommissie openbaar voor je als Noord-Hollands lid. Je kunt je daarvoor opgeven via email: [email protected]. Ook onderhouden we intensief contact met de beheerders van de natuurgebieden en andere medewerkers van Natuurmonumenten. Zo blijven wij goed op de hoogte. Dat maakt het voor ons makkelijker om mee te denken over alle ontwikkelingen in onze provincie.

Activiteiten en bijeenkomsten

 

Nieuws