Ga direct naar inhoud

Samenwerken met boeren in IJsselvallei

De biodiversiteit in Nederland heeft de afgelopen decennia flinke klappen gehad. Het landschap dat ooit bulkte van de bloemen, wilde bijen en vogels is sterk aangetast. Ook in de kleinschalige landschappen van de IJsselvallei is veel natuurlijke rijkdom verdwenen. Bloemrijke akkers, kruidenrijke en natte schrale bloeiende graslanden met landschapselementen als houtwallen, singels en poelen - waar het bulkt van de insecten, met vogels als kievit, tureluur, veldleeuwerik en grauwe klauwier - worden schaars. En met de waardering voor het harde werk van de Nederlandse boeren is het slecht gesteld.

Esther Rust en pachter Hans Nieuwenburg met het roggebrood uit de regio

We willen schouder aan schouder met boeren de rijkdom aan bloemen, insecten, vogels en het bodemleven vergroten en zo zorgdragen voor meer biodiversiteit in het platteland van de IJsselvallei. En zeker waar het gaat om natuurinclusieve producten, vinden we het belangrijk om mee te werken aan korte voedselketen-projecten. Een mooi voorbeeld hiervan in de IJsselvallei is het biologisch roggebrood van boer Hans Nieuwenburg. De rogge is geoogst van verschillende kruidenrijke akkers in de omgeving van Brummen en geteeld zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Een ambachtelijk streekproduct met aandacht voor biodiversiteit, natuur en landschap.

Samenwerken met boeren

We werken samen met boeren die bij ons passen, leren van elkaar en houden oog voor kansrijke initiatieven. We kiezen voor diegene die zich inzetten voor of ontplooien naar een natuurinclusieve landbouw. Niet alleen op de gepachte akkers en graslanden in onze natuurgebieden, maar ook daarbuiten zorg voor dragen - zoals meer biodiversiteit op hun eigen boerenerf. Denk hierbij aan hagen, houtwallen en singels, kruidenrijke randen, potstal, steenuilenkast of boomgaard.

In onze eigen natuurgebieden en daarbuiten laten boeren al zien dat natuurinclusief boeren kan. Zo won boer Hans Nieuwenburg uit Spankeren de Award Deltaplan Veehouderij 2021 en zijn boer Pieter Brouwer uit Tonden en boswachter Esther Rust het er over eens dat ze samen het landschap maken.

Potstal boer Henry de Boer

Potstal voor ruige stalmest van boer Henry de Boer in Klarenbeek

Herenboeren Groote Modderkolk

Stichting Herenboeren Nederland laat zien dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en duurzamer kan. Dat doet Herenboeren Nederland door het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van kleinschalige gemengde coöperatieve Herenboerderijen. Een eenmalige investering maakt je huishouden, met ongeveer 500 andere mensen, gedeeld eigenaar van zo’n Herenboerderij. De leden van de coöperatie delen de kosten waaronder het salaris van de boer. Hij of zij werkt op de boerderij, in harmonie met de natuur, en voorziet de leden van divers, gezond en smakelijk eten. De tweede Herenboerderij van Nederland, Herenboeren Groote Modderkolk, ging hier in 2019 van start.

Akker Herenboeren Groote Modderkolk

Wie wil kan vrijwillig meehelpen op de akkers of in de boomgaard van Herenboeren Groote Modderkolk. Het mag, maar hoeft niet.