natuurgebied

De Onlanden

Over dit natuurgebied

De Onlanden is een prachtig beekdallandschap. Tussen de beekdalen van het Eelderdiep en het Peizerdiep ligt een nat laagveengebied.

Dit landschap bestaat uit bosjes, houtwallen, ruige graslanden en sloten waarin waterviolier en dotterbloem bloeien. Het gebied is volop in ontwikkeling. Aan de voet van Groningen ligt een aaneengesloten natuurgebied van circa 3.500 voetbalvelden groot, met ruige hooilanden, moerasbos en volop ruimte voor overtollig water.

Minder wateroverlast, rijkere natuur

Overal in Nederland neemt de wateroverlast toe. Daar moeten we met z’n allen iets aan doen. Natuurmonumenten combineerde een aantal jaren geleden het aanleggen van nieuwe natuur met waterberging. In de Peizermaden verkleinden we met andere organisaties de kans op ongewenste overstromingen en verrijkten we tegelijkertijd de natuur. De herinrichting zorgde voor een mooier, groter, gevarieerder en ruiger natuurgebied. De otter heeft het gebied inmiddels definitief herontdekt. In oktober 2016 verschenen er zelfs drie jonge baby-otters voor de wildcamera. 

Biologische kijkboerderij

Vanaf station Groningen fiets je in dertig minuten naar de Peizermaden. In het gebied kun je fietsen, wandelen en paardrijden. Leuk en leerzaam is een bezoek aan kijkboerderij ’t Hoogeveld in Eelde. Sietse en Alma van der Goot leiden je graag rond op hun biologische bedrijf ‘t Hoogeveld. De 400 Limousin-koeien zijn gek op ruig gras. Hun selectieve graasgedrag stimuleert een gevarieerde plantengroei. Bewonder in het voorjaar de potstal met dartelende kalveren. Op het dak liggen 800 zonnepanelen van Nuon, die stroom leveren voor twintig huishoudens.

Vogels kijken

Doordat de boeren hun grond minder intensief gebruiken, voelen steeds meer vogels zich thuis in de Peizermaden. Soorten die van ruige graslanden houden, zoals de zeldzame watersnip en kwartelkoning, zullen in aantal toenemen. In dit gevarieerde beekdallandschap bouwt de grauwe klauwier zijn nest. Ook kuifeend, smient en zaagbek komen hier volop voor.

 

word nu lid