natuurgebied

Mantingerveld

Over dit natuurgebied

Het Mantingerveld wordt een steeds groter en mooier natuurgebied waar veel te zien is en te beleven. Ontdek zelf de ongekende natuurwaarde van dit gebied.

Natuurmonumenten heeft voor u een gemarkeerde wandelroute uitgezet.

Opgedroogde vennen

Kort geleden bestond het Mantingerveld nog uit een aantal los van elkaar liggende snippers natuur. Hier wat stuifzandheuvels met jeneverbesstruiken, daar een imposant eikenbos, wat verderop heide en opgedroogde vennen. De intensieve landbouw drong de natuur in het defensief. Voor de ruilverkaveling was het Mantingerveld een groot aaneengesloten heidegebied. Wilde dieren en bijzondere planten konden zich prima verplaatsen. Na 1960 verdwenen door de gebiedsverkleining en versnippering steeds meer soorten planten en dieren.

Natuurherstel succesvol

Sinds 1992 herstelt Natuurmonumenten de natuur in het Mantingerveld met steun van leden en sponsors. Er worden landbouwgronden aangekocht, bos aangelegd en oude vennen in ere hersteld. Dieren, planten én bezoekers kunnen langzaamaan weer ononderbroken dwalen van het Mantingerzand, naar Achterste Veld, Hullenzand, Lentsche Veen en Martensplek. De heikikker en levenbarende hagedis kunnen zich weer beter voortplanten en hebben meer voedsel en beschutting om te overleven.

Ringslang

Ook heideplanten als kruipbrem en tormentil profiteren. Heideherstel wordt een handje geholpen. Er grazen schapen en hooglanders die zich voeden met agressieve grassen en jonge boompjes die de heide anders zouden verstikken. In de nattere delen krijgen klokjesgentiaan en moeraswolfsklauw weer de ruimte. Nieuwe vennen en poelen trekken reptielen en insecten aan, zoals de ringslang en libellen. Ook vogels zoals de geelgors, wulp en torenvalk voelen zich weer helemaal thuis.

Expositie in dorpshuis

Van de voorgenomen aankoop van 800 hectare landbouwgrond is inmiddels zo’n 650 hectare (1.300 voetbalvelden) in bezit van Natuurmonumenten. Maar we zijn er nog niet. Met uw steun kunnen we ook het laatste deel van de klus klaren, zodat dit natuurgebied weer honderden jaren meekan. In het dorpshuis van Nieuw Balinge is een tentoonstelling ingericht over het Mantingerzand.

Vrijwilligerswerk

Samen met vrijwilligers wordt er veel werk verzet in het Mantingerveld en omgeving. Een van de vrijwilligers houdt een weblog bij over de werkzaamheden en zijn belevenissen in de natuur. Meer weten over vrijwilligerswerk in Zuid Drenthe? Neem contact op met medewerkers van het kantoor in Dieverbrug, T (0521) 59 55 00.

Natuurvisie

In 2011 is in samenspraak met omwonenden de natuurvisie Mantingerveld, Mantingerbos en -weiden opgesteld. In de visie verwoordt Natuurmonumenten hoe het gebied verder ontwikkelt zou kunnen worden en welke maatregelen hiervoor nodig zijn om dit te realiseren. Download hier de visie (12,5 mb!). 

 

word nu lid