natuurgebied

Nationaal Park Veluwezoom

Beheer

Nationaal Park Veluwezoom kent een verscheidenheid aan landschappen en landschapselementen. Die verscheidenheid vraagt een geheel eigen aanpak van het beheer.

Natuurmonumenten werkt landelijk met drie beheerstrategieën, die gericht zijn op behoud, herstel en/of ontwikkeling van:

  • nagenoeg natuurlijk landschap
  • half-natuurlijk landschap
  • cultuurlandschap 

Grote grazers

Op Veluwezoom worden al deze drie beheerstrategieën in daarvoor bepaalde zones toegepast. Bij de beheerstrategieën gericht op nagenoeg natuurlijk en half natuurlijk landschap is op Veluwezoom een belangrijke rol weggelegd voor grote grazers. Dit zijn bijvoorbeeld Schotse Hooglanders en IJslandse paarden. Zij zorgen samen met de hier voorkomende edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen voor variatie in de begroeiing, met veel overgangen en mozaïekstructuren.
 


Grootschalige natuur

In een groot deel van Nationaal Park Veluwezoom, buiten de landgoederen, wordt meer ruimte gegeven aan natuurlijke processen. Bijvoorbeeld begrazing, natuurlijke sterfte met dood hout en kadavers van grotere dieren en natuurlijke dynamiek. In dit deel van het Nationaal Park wordt door de mens minder of niet meer ingegrepen en is er een streven naar de ontwikkeling van grootschalige natuur met voldoende ruimte voor deze natuurlijke ontwikkelingen.

word nu lid