natuurgebied

Planken Wambuis

Dieren en planten

In de uitgestrekte bossen en heidevelden van Planken Wambuis vinden ook de grotere dieren voldoende rust. Geen wonder dat hier veel wild voorkomt: zowel edelhert als wilde zwijn en ree zijn hier te vinden. De halfwilde ponies, Sayaguesa runderen en schapen helpen om de variatie in het landschap te behouden.

Bos

Ongeveer tweederde van Planken Wambuis bestaat uit bos, de meest voorkomende boomsoort is de grove den. Daartussen staan inlandse eik en berk, en zelfs jeneverbes. Hier leven kruisbek, goudhaantje en verschillende mezen- en spechtensoorten. In de voormalige eikenhakhoutbosjes kun je dalkruid vinden. Hier leven das, hazelworm, appelvink en boomklever.

Heide

Tussen de heidestruiken groeien plantensoorten als kruipbrem, klein warkruid en de klokjesgentiaan. Er leven vogels als de boomleeuwerik, roodborsttapuit en graspieper. Op de vochtige delen leven heikikker, rugstreeppad en ook de adder.

Stuifzand

In het noordelijke deel van Planken Wambuis ligt het Mosselse Zand. De temperatuursverschillen boven het kale zand kunnen er extreem zijn en de dieren en planten die hier leven hebben zich hier aan aangepast. Ze komen vaak nergens anders voor dan in het stuifzand. Ze hebben bijzondere namen als bijenwolf, mierenleeuw en zadelsprinkhaan. Ook de kleine heivlinder, kommavlinder, zandloopkever en bijzondere soorten korstmossen komen hier voor.

Voormalige landbouwgronden

Op deze rijkere gronden zul je vaak wild zien grazen. Maar ook kwartel, geelgors en roodborsttapuit vinden er het voedsel van hun gading. behalve grassoorten vind je hier bijvoorbeeld ook meidoorn, jacobskruiskruid, viltkruid en wilde tijm.

word nu lid