Mantingerveld

Nieuws uit Mantingerveld

 • Springende Reebok in de boekweit
  22 december 2022 | Sanne van Gemerden

  Boekweit keert terug op Mantingerveld

  Tot diep in de 19e eeuw was boekweit één van de belangrijkste gewassen van Nederland. Vooral aan de oostkant van het land stonden de akkers er vol mee. De opkomst van de aardappel verdreef de boekweitcultuur, maar het gewas is bezig aan een revival. Daarnaast is boekweit heel goed voor de biodiversiteit. 25 Agrariërs in Drenthe en Groningen werken samen met Peter Brul van adviesbureau Agro Eco Advisors aan die terugkeer. De resultaten zijn meer dan hoopgevend.

 • Mantingerveld berken
  28 november 2022 | Sanne van Gemerden

  Werkzaamheden bij de Voorste en Achterste Knijpe

  Waar afgelopen jaren berken opschoten uit de natte heide bij de Voorste en de Achterste Knijpe, vlakbij de Voscheheugte, is in november hard gewerkt door Natuurmonumenten. De berkenopslag verdwijnt en maakt plaats voor een open landschap waar vochtige heide en het ven weer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

 • Korensla in pleegakkers met wintergraan
  28 juni 2022 | Sanne van Gemerden

  Akkers met korensla biologisch beheerd in Mantingerveld

  Samenwerking tussen Natuurmonumenten en de Bio Kring in het Mantingerveld zorgt voor het behoud van akkerkruiden en levert biologisch graan en veevoer voor boeren in de buurt.

 • Bosweiden Mantingerbos- en weiden
  25 mei 2022 | Sanne van Gemerden

  Botanisch maaibeheer in Mantingerbos en -weiden

  Natuurmonumenten maait vaker en preciezer met inzet van rupsbanden de vochtige hooilanden van Mantingerbos en -weiden. Dit bevordert het aantal bloemen en verhoogt de botanische waarde in het gebied. Het werken met trekker en opraapwagen op rupsbanden levert minder schade op aan de bodem.

 • mantingerbos in de winter
  18 februari 2022 | Sanne van Gemerden

  Mantingerbos: uniek loopkeveronderzoek in een Drents oerbos

  Wat kunnen loopkevers vertellen over het Mantingerbos? Op vrijdag 18 februari presenteert het Willem Beijerinck Biologisch Station de resultaten en een vergelijking met afgelopen zestig jaar loopkeveronderzoek. De conclusie is dat de soortenrijkdom niet is afgenomen, wel dat de samenstelling behoorlijk is veranderd. Een aantal soorten is verdwenen, terwijl er nieuwe soorten zijn bijgekomen.

 • Mantingerveld
  19 januari 2022 | Sanne van Gemerden

  Natuurontwikkeling Mantingerveld: kleinschalig heidelandschap in combinatie met natuurbegraven

  Met steun van leden zette Natuurmonumenten dertig jaar geleden al de eerste stappen om landbouwgebieden rondom Mantinge en Nieuw Balinge te herstellen tot natuur. Er is veel gebeurd en nu zien we kansen een nieuwe stap te maken in het gebied tussen Nieuw Balinge en het Munitiemagazijncomplex.

 • Mantingerveld
  21 september 2021 | Tineke Bouwmeester

  Herstel heide voor robuuste natuur Mantingerveld

  In vier gebieden in Zuid Drenthe herstelt Natuurmonumenten de komende jaren delen van de heide. Het gaat om werkzaamheden op het Dwingelderveld, Holtingerveld, Mantingerveld en Leggelderveld. Van 2018 tot 2020 vonden hier al maatregelen plaats. De komende werkzaamheden vallen onder het meerjarig project ’Natura2000 herstelmaatregelen’.

 • Schotse hooglander tussen heide op Mantingerveld
  16 september 2021 | Sanne van Gemerden

  Wat vind jij van het Mantingerveld?

  Doe mee met de enquête van Mantingerveld.

 • heidelandschap
  12 januari 2021 | Lian Flikkema

  Natuurherstelmaatregelen Mantingerveld afgerond

  Van 2017 tot en met 2020 heeft Natuurmonumenten tal van natuurherstelmaatregelen in het Mantingerveld uitgevoerd. De eerste periode is nu afgerond. Na de zomer van 2021 start de tweede periode van zes jaar (2021-2027) met herstelmaatregelen.

 • Jeneverbesstruiken in Mantingerzand
  04 januari 2021 | Lian Flikkema

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief Oude Diep

  Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe natuurontwikkeling in het stroomgebied van het Oude Diep? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief.

 • logo