Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ongestoord broeden in Beneden Dinkeldal

25 maart 2021 | Simone Damhof

Dit jaar hebben we voor de vierde keer een raster om het weidevogelgebied gezet. Het doel van het raster is om met name de vossen zoveel mogelijk uit het weidevogelgebied te weren zodat vogels er meer ongestoord kunnen broeden en de jongen redelijk veilig vliegvlug worden.

Kievit - Sander Veenstra

Elk jaar verbeteringen

Door elk jaar goed te evalueren en aanpassingen voor de toekomst vast te leggen en uit te voeren, worden de resultaten de laatste jaren steeds beter. De bovenste draad met stroom hangt op ongeveer 40 cm boven de grond en de onderste draad ongeveer tussen de 15 en 20 cm. Nu lijkt 40 cm niet zo  hoog maar een vos zal  niet gauw over een draad springen. Hij zal proberen om een plek te vinden waar hij onder de draden door kan kruipen. Gaat hij nu in sluipgang op jacht naar een  vogel, kuiken of eitje, dan krijgt hij een kleine waarschuwing en hopelijk weerhoudt dit de vos ervan om snel terug te komen.

Niet dicht, maar wel met resultaat!

Helemaal dicht krijgen we het raster niet omdat het maaiveld behoorlijk ongelijk is en bovendien moeten we in het groeiseizoen regelmatig maaien om te voorkomen dat er teveel stroom weglekt door het lange gras en de kruiden.

Vorig jaar was het een goed jaar voor de vogels in het Beneden Dinkeldal. We plaatsten toen een tijdelijk raster en we zorgden voor de aanleg van plas-dras plekken in de broedpercelen. Het waterniveau regelden we met een niveauregelaar op het perceel zodat er altijd voldoende water op de laagste delen van het perceel staat.

De slikranden die zo ontstaan zijn een belangrijke voedselplek voor de vogels. Bovendien zijn de vogels die een plekje weten te veroveren op een van de kleine eilandjes in de plas-dras, extra beschermd tegen vossen.

vogelkijkhut ottershagen

Vanuit de vogelkijkhut in Ottershagen heb je een prachtig uitzicht over het plas-dras gebied. Met een beetje geluk en een verrekijker kun je er kleine grutto's, kievits en andere weidevogels spotten.

Kievitkuikens spotten

Kuikens zijn in het veld te vinden vanaf begin april. Kievitkuikens zijn nestvlieders: ze verlaten het nest snel om zelf voedsel te zoeken. Wel moeten ze de eerste drie weken in de buurt van hun ouders blijven, bij kou kunnen ze zich dan nog even lekker opwarmen.  Ze zijn in deze periode ook extra gevoelig voor verstoring. Een kievitkuiken eet 800-5000 prooidiertjes per dag zoals kleine insecten, larven, loopkevers of bovengrondse regenwormen.

Tip: Pak je verrekijker en ga weidevogels spotten vanuit de vogelkijkhut in Ottershagen en vergeet niet om ook even bij het nabijgelegen erfgoed Bossem langs te gaan. Een heerlijke plek en misschien is er zelfs een ‘to-go’ lekkernij te scoren.

Simone Damhof
Simone Damhof