Ga direct naar inhoud
Nieuws

Blauwborst en rietzanger volop aanwezig in Beningerslikken

28 april 2020 | Chantal van Burg

Hoewel in deze tijd velen aan huis gekluisterd zijn door de maatregelen rondom het coronavirus, gaan bepaalde activiteiten buitenshuis gewoon door. Bijvoorbeeld vogeltellingen in natuurgebieden. Onlangs vond er een telling plaats in de Beningerslikken. Deze telling leverde verrassende waarnemingen op met een opmerkelijk aantal rietzangers en blauwborsten.

Rietzanger Beningerslikken

Divers natuurgebied

Het natuurgebied Beningerslikken ligt in de buurt van Hellevoetsluis en grenst aan het Haringvliet. Dit bijna 400 hectare grote natuurgebied van Natuurmonumenten bestaat uit een divers landschap met ruige delen, uitgestrekte open graslanden, slikken en open water. Hierdoor een prima broed- en foerageergebied voor veel verschillende vogels.

Vrijwillige vogeltellers

Vogeltellingen vinden het hele jaar plaats. Nu, in het voorjaar, wordt met de tellingen het aantal broedvogels in de Beningerslikken bepaald. Natuurmonumenten werkt met vrijwilligers samen om deze tellingen uit te voeren in haar gebieden. Zo voerde Hans op den Dries, vrijwilliger van Natuurmonumenten en lid van de KNNV afd. Voorne, hier onlangs in één van de deelgebieden een telling uit. “Niet eerder trof ik zo veel rietzangers aan in de Beningerslikken, maar ook verrassend veel blauwborsten (nu al 72 territoria rietzanger en 17 territoria blauwborst). Schitterende waarnemingen. Met de blauwborst ging het jaren langzaamaan slechter. Nu lijkt het weer redelijk op het goede niveau te zitten. Met de rietzanger gaat het al enkele jaren goed. Beide soorten houden van rietruigten, dus zijn hier wel op hun plek. Pas aan het eind van het seizoen maken we de definitieve balans op, maar de getelde aantallen zijn in ieder geval al bemoedigend.”

Vogeltellingen als graadmeter voor de natuur

“Deze vogeltellingen zijn voor ons heel belangrijk, vandaar dat we ook heel blij zijn met het werk van de vrijwilligers”, aldus boswachter Chantal van Burg. “Omdat vogels die er hun jongen grootbrengen veel eisen stellen aan het gebied, zegt het aantal en soort broedvogels iets over de natuurkwaliteit van het gebied. Jonge vogels hebben veel eten nodig, zoals insecten of kleine zoogdieren, en dat moet het gebied dan wel bieden. Ook moet er een veilige plaats zijn om een nest te bouwen: een stevige boom of stevig riet om het nest in te maken. Iedere vogelsoort stelt zo zijn eigen eisen om zichzelf in leven te houden en haar jongen succesvol op te laten groeien. Als een gebied voldoet aan veel van die specifieke eisen gaan er veel soorten broeden, inclusief heel bijzondere soorten.”

Zelf op ontdekking

Wil je zelf op ontdekking in het gebied? Dat kan. De Beningerslikken is bereikbaar vanaf twee parkeerplaatsen: Zuidoordsedijk 9 en Zeedijk 21 in Zuidland. Hiervandaan start de 3-kilometer lange wandelroute over de dijk rondom Spuimonding West. Let op! In deze coronatijd roepen wij op om niet massaal naar de natuur te komen. Is het druk op de parkeerplaats, kies dan een ander moment. Kom met maximaal twee personen (gezinnen uitgezonderd), houd afstand en blijf thuis bij griepverschijnselen.

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven