Nieuws van de boswachter

Historische beplanting voor de bloemenwaaier

18 maart 2019 | Eveline Blok

De fraaie bloemenwaaier op buitenplaats Beeckestijn krijgt weer beplanting uit de periode van de oorspronkelijke aanleg in de 18e eeuw. Het wordt een kleurrijk geheel met talrijke bolgewassen.
Op woensdag 17 april wordt dit project afgerond.

Bloemenwaaier

Ronde bloementuin

De oorspronkelijke versie van de cirkelvormige bloemenwaaier is omstreeks 1745 door de toenmalige eigenaar Jacob Boreel Jansz. aangelegd om te pronken met zijn bijzondere plantencollectie. Ronde bloementuinen zag je in die tijd wel vaker, maar de vorm van de bloemenwaaier op Beeckestijn - met zijn gedraaide bloembedden - is uniek. Zo’n zeldzame bloemenwaaier is verder alleen te vinden op paleis Huis ten Bosch in Den Haag, ontworpen door Huybert van Straalen in 1778.

Hele seizoen bloeiende soorten

Met de jaren was de bloemenwaaier op Beeckestijn volledig verloren gegaan. Door archeologisch onderzoek zijn sporen van de oorspronkelijke versie aangetroffen en in 1998 is de bloemenwaaier gereconstrueerd. Bij de reconstructie is gebruik gemaakt van materialen en planten, gebaseerd op algemeen historisch bronnenmateriaal. Het plantschema is toentertijd eigentijds ingevuld.

Historische beplanting

Natuurmonumenten brengt nu beplanting aan uit de periode van de oorspronkelijke aanleg in de 18e eeuw. De beplanting wordt daarbij zo gerangschikt dat de bloei gedurende de seizoenen van binnen naar buiten verloopt. In het midden van de bloemenwaaier komen de vroegst bloeiende soorten en aan de buitenzijde de laatbloeiers. De groepjes bolgewassen worden gecombineerd met een bodembedekker, zodat de bloemenwaaier ook de rest van het seizoen aantrekkelijk is.

Herstelproject

Door gericht herstel wil Natuurmonumenten de historische aanleg van de buitenplaats verbeteren, zodat deze prachtige plek behouden en te bewonderen blijft voor een volgende generatie. Natuurmonumenten heeft ruime ervaring met beheer van buitenplaatsen en landgoederen die toegankelijk zijn voor publiek, met behoud van cultuurhistorie en het bewaken van natuurwaarden.

Om de cultuurhistorische waarde te onderstrepen hebben we in samenwerking met SB4 (Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen) een tienjarig versterkingsplan voor Beeckestijn opgesteld. Eerder zijn in het kader van dit plan al de paden, entrees, waterkom en het centraal plateau opgeknapt. Het herstel van de bloemenwaaier is een belangrijk onderdeel van het versterkingsplan.

 

Eveline Blok
Eveline Blok
logo