Ga direct naar inhoud
Nieuws

Monumentaal park Rotterdamse buitenplaats De Tempel open voor publiek

08 september 2021 | Natascha Hokke

Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Natuurmonumenten hebben de afgelopen twee jaar gezamenlijk gewerkt aan herstel en recreatieve herontwikkeling van het park De Tempel / Nieuw Rhodenrijs in Rotterdam-Overschie. Het park, met de status van groen Rijksmonument, opent vanaf 11 september de poorten voor publiek. Vanmiddag werd de heropening vast gevierd in bijzijn van gedeputeerde Willy de Zoete (Cultuur & Erfgoed, provincie Zuid-Holland), wethouder Said Kasmi (Cultuur & Monumenten, gemeente Rotterdam) en provinciaal ambassadeur Anneklaar Wijnants (Natuurmonumenten).

Overhandiging Buitenplaats De Tempel

De noordelijke strook tuinen van De Tempel heeft een opknapbeurt gekregen: de vroeg-landschappelijke slingerende waterloop uit 1830 is weer fraai zichtbaar, de paden zijn hersteld en op diverse plaatsen zijn tuinbanken geplaatst. Ook de nieuwe recreatieve hoofdstructuur van het park is nu gereed. In een weiland naast buitenplaats Nieuw Rhodenrijs is een publieksentree met parkeerplaats gerealiseerd. Vanaf deze entree is een compleet wandelnetwerk over beide buitenplaatsen aangelegd. Ook langere onverharde wandelingen door de weilanden tussen Rotterdam en Delft zijn van dit weekend mogelijk, met De Tempel als startpunt. Kijk hier voor de wandelroutes. Voor de waterrecreant is aan de Schie bij de ingang van De Tempel aanlegsteiger De Overtuin gerealiseerd.

Overhandiging Buitenplaats De Tempel

Wethouder Said Kasmi (Cultuur & Monumenten, gemeente Rotterdam) heeft zojuist de symbolische openingshandeling verricht samen met provinciaal ambassadeur Anneklaar Wijnants (Natuurmonumenten)

Bezoek De Tempel de Open Monumenten Dag!

Voor het beheer van de tuinen van de buitenplaatsen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs hebben gemeente Rotterdam en Natuurmonumenten onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten: de tuinen worden door de gemeente in erfpacht overgedragen aan Natuurmonumenten. Tijdens Open Monumenten Dag op zaterdag 11 en zondag 12 september aanstaande staan boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten klaar om het publiek te ontvangen op de opgeknapte en beter toegankelijke buitenplaats. Het mobiele informatiepunt dat de vrijwilligers hiertoe tot hun beschikking hebben, kon worden gerealiseerd dankzij door bijdragen van Provincie Zuid-Holland (Erfgoedlijn Trekvaart Schie) en het Prins Bernhard Cultuur Fonds Zuid-Holland. Ook zijn er wandelingen met de boswachters over de buitenplaats. Je kunt je hier aanmelden.

Met de fiets is De Tempel voor het Rotterdamse publiek snel en eenvoudig bereikbaar via het fietspad langs de Schie, dat vanuit de binnenstad naar Delft voert. Tijdens Open Monumenten Dag is De Tempel opgenomen in de fietstour langs de Schie van UrbanGuides.

Wethouder Vincent Karremans (Buitenruimte): “Met zorg, aandacht en gevoel voor historische betekenis is deze groene parel in ere hersteld. Ik hoop van harte dat veel Rotterdammers dit park gaan herontdekken en genieten van het groen aan de rand van de stad. De samenwerking tussen gemeente, Natuurmonumenten en Golden Years heeft al een prachtig resultaat waar ook komende tijd nog verder aan gewerkt zal worden.”

Wethouder Said Kasmi (Cultuur & Monumenten): “In monumentaal opzicht is Overschie een prachtig deel van Rotterdam en deze historische buitenplaatsen zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Een wandeling door het park dompelt je echt even onder in een bijzonder verleden. Hoe dan ook een bezoek meer dan waard!”

Overhandiging Buitenplaats De Tempel

Gedeputeerde Willy de Zoete (Cultuur & Erfgoed, provincie Zuid-Holland), provinciaal ambassadeur Anneklaar Wijnants (Natuurmonumenten) en wethouder Said Kasmi (Cultuur & Monumenten, gemeente Rotterdam) bij het openingsmoment van het monumentaal park De Tempel

Vervolg parkherstel

Ook de komende jaren werken gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Natuurmonumenten samen verder aan de restauratie van deze bijzondere plek in Overschie. Vorig jaar kende Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een begrotingssubsidie toe van € 500.000,- voor restauratie van de monumentale tuin van De Tempel. Gedeputeerde Willy de Zoete: “De historische buitenplaats De Tempel is een kenmerkend voorbeeld van een in classicistische stijl aangelegde hofstad. Zuid-Holland kent veel monumentale buitenplaatsen die een bijzondere bijdrage leveren aan de beleving en de levendigheid van onze provincie. Zij vormen de groene linten tussen onze dorpen en steden en laten zien hoe verrassend rijk aan cultuur, historie, natuur en rust Zuid-Holland ook is. De Provincie Zuid-Holland maakt restauratie van Rijksmonumenten mede mogelijk, ook van groene rijksmonumenten, zoals de tuinen van De Tempel.”

Het koetshuis op De Tempel in de herfst

Zorgvuldige en gefaseerde uitvoering

De monumentale geometrische voor- en achtertuin van De Tempel, vijvers en paden zullen worden hersteld. Verder worden de historische bruggen en hekken in het park met zorg gerestaureerd. Ook de zwanenvijver, mogelijk daterend uit de eerste helft van de 18e eeuw, krijgt een opknapbeurt. Provinciaal Ambassadeur Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten: “Uiteraard houden we bij het uitvoeren van de beheer- en herstelwerkzaamheden zorgvuldig rekening met de natuurwaarden. Daarom wordt het werk secuur en in fasen uitgevoerd, in een tijdsbestek van jaren. Zo doet Natuurmonumenten, als door het rijk erkende Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM), dat bij herstel en onderhoud van al onze waardevolle buitenplaatsen in Nederland. Aan behoud en versterking van het leefgebied voor vleermuizen op De Tempel besteden we, samen met de gemeente, in het bijzonder uiterste zorg.”

Restauratie en herbestemming van de monumentale gebouwen op De Tempel en het naastgelegen Nieuw Rhodenrijs zal worden uitgevoerd door de beoogd eigenaar van de gebouwen, zorgaanbieder Golden Years. Ook zal Golden Years op één of enkele plekken nieuwbouw realiseren, binnen de kaders die hiertoe door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en gemeente Rotterdam zijn gesteld, ingepast in de monumentale omgeving.

Bruggen op Buitenplaats De Tempel

Nu te zien: expositie tuinbeelden Tempel

Tot buitenplaats De Tempel behoort een zeer bijzondere collectie tuinbeelden, die sinds 2013 in goede handen is bij Stadsherstel Historisch Rotterdam. Ter gelegenheid van Open Monumenten Dag op 11 en 12 september aanstaande opent in Museum Oud-Overschie, op 10 minuten fietsen van De Tempel, een expositie over de collectie tuinbeelden van de buitenplaats. De expositie is een gezamenlijk initiatief van Museum Oud-Overschie, Stadsherstel Historisch Rotterdam, gemeente Rotterdam en Natuurmonumenten. Enkele van de tuinbeelden heeft Stadsherstel Historisch Rotterdam reeds kunnen restaureren; de overige beelden worden momenteel gerestaureerd. Na restauratie zullen de beelden worden teruggeplaatst op de buitenplaats, als onderdeel van het parkherstel.

Kijk hier voor de virtuele 3D-tour door de expositie!

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter