Ga direct naar inhoud
Nieuws

De natuur krijgt elke dag patat

09 maart 2018 | Marjolein Koek

De natuur in Nederland lijdt onder een overdosis aan stikstof, afkomstig van verkeer, industrie en landbouw. Overijsselse media meldden deze week dat de aanpak om die luchtvervuiling terug te dringen faalt. Natuurmonumenten roept provincies en Rijksoverheid op om meer te doen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. ‘Het is alsof onze natuur elke dag patat krijgt,’ vat directeur natuurbeheer Teo Wams samen. ‘Stikstof maakt van gezonde natuur junkfood voor de daar levende dieren en planten. Veel planten en dieren worden hiervan ziek of verdwijnen zelfs helemaal.’

Plaggen

Samen aanpakken

Overheden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties spraken in 2015 af om het stikstofprobleem samen aan te pakken. De uitstoot moet omlaag en in natuurgebieden moet het overschot aan stikstof worden opgeruimd. Dat opruimen doet (onder andere) Natuurmonumenten. De maatregelen bestaan onder ander uit plaggen, de waterhuishouding verbeteren of boomopslag verwijderen. Wams is blij dat de provincies werk maken van de herstelmaatregelen: ‘Het kost veel geld en tijd, maar het is hard nodig om te voorkomen dat de natuur verder achteruit gaat.’

Sterrenrestaurant

Ondertussen is Natuurmonumenten bezorgd. ‘In veel natuurgebieden is na vier jaar nog steeds sprake van een stijging van de stikstofvervuiling, in plaats van de beoogde daling. Daardoor hebben herstelmaatregelen soms weinig zin; het is alsof je afval opruimt terwijl iemand steeds extra vuil blijft storten.’ Natuurmonumenten vindt dat de Rijksoverheid de kaders moet aanscherpen. ‘De ambities moeten omhoog: de uitstoot van stikstof moet omlaag. Overheden moeten zorgen dat de lucht schoon wordt,’ zegt Wams. ‘Geef de natuur een sterrenrestaurant in plaats van een snackbar. Dan kunnen we gezonde natuurgebieden doorgeven aan de volgende generatie.’

Lees hier de uitgebreide opinie van Natuurmonumenten over de monitoringsrapportage PAS (pdf)

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter