Ga direct naar inhoud
Nieuws

Gespot: blauwgroen trechtertje

04 december 2019 | Simone Damhof

Bij een trechter denken de meeste mensen aan een huishoudelijk apparaat in de keuken. Maar het is ook een paddenstoelensoort met de vorm van een trechter. ‘What’s in a name’. Tot de laatste eeuwwisseling was het blauwgroen trechtertje uiterst zeldzaam in Nederland.

blauwgroen trechtertje, ron poot

Nieuw in Twente

Dat het blauwgroen trechtertje pas sinds 2000 is toegenomen, komt zonder twijfel door de toename van natuurontwikkelingsprojecten. Hierdoor ontstonden er geschikte plekken voor dit miniscule paddenstoeltje. Waar de soort vandaan is gekomen is onduidelijk. Mogelijk zaten er al sporen in de bodem in Nederland. Misschien waaiden de sporen in vanuit Scandinavië. Maar toen ze er eenmaal was, verspreidde ze zich snel over het hele land.

Onderzoek

Het vermoeden is dat de leef-en groeiwijze van het blauwgroen trechtertje nagenoeg hetzelfde is als het algemene oranjegeel trechtertje. De paddenstoelen zijn geen familie van elkaar maar toch zijn ze te vergelijken. Deze oranjegele variant leeft samen met levende mossen. Op waarneming.nl bestudeerden onderzoekers 400 foto’s van blauwgroen trechtertje. En meestal troffen ze daar ook haarmos en zandhaarmos op het beeld aan. De leefwijze is dus inderdaad nagenoeg identiek.

Beheer

Sinds ongeveer 1990 voerde men in voormalige landbouwgebieden en in vergraste heiden veel grootschalige herstelmaatregelen uit. Het blauwgroen trechtertje profiteerde hiervan. Door het verwijderen van de toplaag van de bodem ontstonden er open, zwak zure plekken waar haarmossen gingen groeien en daar voelt dit paddenstoeltje zich ook thuis. Nu voeren we natuurherstel vaak kleinschaliger uit en strooien we soms maaisel uit zodat we planten die we willen hebben een voorsprong krijgen. We gaan in de toekomst dus waarschijnlijk het blauwgroen trechtertje minder vaak zien omdat de begroeiing nu weer sneller opkomt. Jammer voor deze bijzondere soort. We kiezen er echter voor om een heel natuursysteem te herstellen en dat gaat soms ten kosten van een enkele soort. We blijven dus kleinschalig de toplaag van de bodem verwijderen. Toch is de verwachting dat deze pionier zich weet te handhaven.

Dit artikel is een samenvatting van een artikel uit Nature Today. Meer informatie vind je in het magazine en ook www.naturetoday.com staat boordevol informatie, leuke weetjes en natuuruitjes.

Simone Damhof
Simone Damhof