Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kans voor heide in Buurserzand

16 oktober 2018 | Simone Damhof

Natuurmonumenten gaat in het Buurserzand op een aantal plekken de bovenste ‘verrijkte’ strooisellaag verwijderen. De schrale grond komt dan aan de oppervlakte waardoor heide weer kans krijgt om te ontkiemen. Dit werk is onderdeel van het PAS, Programma Aanpak Stikstof. Het PAS heeft voor elk Natura 2000 gebied een maatregelenpakket om de effecten van stikstof op natuur te verminderen.

werkzaamheden buurserzand

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de soortenrijkdom te behouden.

Mozaïek

In de bodemlaag die nu boven komt te liggen bevinden zich zaden van o.a. heideplanten. Deze krijgen kans om te ontkiemen en zo kunnen we in de toekomst weer genieten van de heide. Jeroen Waanders, projectleider PAS voor Natuurmonumenten: ‘De bodem wordt continu voorzien van extra voedingsstoffen. Hierdoor zie je veel gras in de heide. Heide houdt juist van  arme grond.  We verwijderen daarom de bovenste, voedselrijke laag en geven daardoor de zaden in de onderste lagen kans te ontkiemen. Aan de percelen langs de Waarveldweg zie je nu een mozaïek ontstaan met lichte en donkere, zaadhoudende plekken.’

Natte voeten

Bij ‘Buurserzand’ denk je snel aan een droog zandgebied. Het is echter (behalve dit jaar), overwegend een nat gebied, met afwisselend heide, gras en bos maar ook met stuifzand en vennen. Deze afwisseling zorgt ook voor een diversiteit aan dieren en planten. De kans op ontmoeting met een ree, wulp of geelgors is groot.

Simone Damhof
Simone Damhof