Ga direct naar inhoud

Vogelkijkhutten

Op maar liefst drie plekken in De Wieden kun je een uitkijktoren oftewel observatiehut beklimmen: in de Beulakerpolder bij Giethoorn, De Auken in Giethoorn en bij Wanneperveen.

Uitkijktorens de Wieden

Op maar liefst drie plekken in De Wieden kun je een uitkijktoren beklimmen: in de Beulakerpolder bij Giethoorn, De Auken in Giethoorn en bij Wanneperveen. Je kijkt hier uit over het water en kunt er bijzondere vogels spotten. In de toren vind je informatie over alle vogelsoorten die je hier kunt zien.

Vogelkijkhut De Auken - Giethoorn

In oktober 2001 werd deze hut geplaatst door Natuurmonumenten. Het is een interessant gebied, waar purperreigers en lepelaars en diverse soorten zangvogels broeden. De hut is nogal open, maar als u uw hoofd een beetje binnenboord houdt, komen de vogels tot vlakbij de hut.

Routebeschrijving: Wanneer u over de A32 van Meppel naar Heerenveen komt, neemt u bij aansluiting Havelterberg (5) de afrit en gaat u verder op de N333/Ruiterweg richting Steenwijk. Op N333/Zuidveenseweg rijdt u na 5050 meter de rotonde op. Neem de tweede afslag op de rotonde naar N333/N334/Beulakerweg. Op N334/Beulakkerweg slaat u na 160 meter linksaf naar de Beulakerweg. Op de Beulakerweg gaat u na 1200 meter linksaf naar De Auken. Rechts van de weg vindt u een parkeerplaats rechts. Ga vanaf hier het loopbruggetje aan de linkerzijde van de weg over en volg het pad. U komt dan vanzelf bij de vogelkijkhut.

Kijk ook eens op: https://vogelkijkhut.nl/view/220/      GPS: 52°45'50.8"N 6°06'03.5"E

 

purperreiger

Purperreiger

Vogelkijkhut 't Eiland - Wanneperveen

Men kijkt uit over het Eiland. Deze van oudsher in gebruik zijnde veenweidepolder is omgezet in beweide graslanden met trekgaten. Door de afwisseling van open water met verschillende dieptes en verlandingsstadia komen hier veel soorten vogels voor. In het voorjaar kunt u hier doortrekkende steltlopers zien en roofvogels, zoals visarend en grauwe kiekendief, alsmede diverse soorten zangvogels. Wulpen en watersnippen gebruiken de plek als slaapplaats. Veel vogels komen hier foerageren, waaronder purperreigers, grote zilverreigers, lepelaars, ooievaars en zwarte sterns. Roerdomp, zomertaling, geoorde fuut en bruine kiekendief broeden hier. 's Winters is dit gebied een belangrijke slaapplaats voor kol-en grauwe ganzen en blauwe kiekendieven.

Routebeschrijving: Vanuit het centrum van Wanneperveen neemt u de afslag Blankenweg. Rijd deze uit totdat deze overgaat in de Bovenboerseweg. Aan het eind van de weg kunt u parkeren. Loop links het schelpenpaadje op. Ga door het zwarte klaphek heen en volg het pad totdat u bij de toren bent.

Kijk ook eens op:https://vogelkijkhut.nl/view/449/    GPS: 52.71147237759722, 6.116060016177643 

Vogelkijkhut De Wiedekiek - Beulakerpolder, Giethoorn

In 2010 is in de Beulakerpolder, dat onderdeel is van de Wieden, 109 hectare natuur ingericht met rietland en ruigte, laagveenmoeras en open water. Het gebied is verdeeld in verschillende vakken die van elkaar gescheiden zijn door zogeheten ribben. De hoogte van het maaiveld verschilt van vak tot vak. In de vakken ontstaan verschillende droge en natte natuurtypen, zoals moeras en rietland. U kunt hier baardmannen zien, purperreigers, waterrallen, snorren, sprinkhaanzangers, maar ook ringslangen. Ook de otter is hier wel eens gezien!

Routebeschrijving: Vanuit Giethoorn neemt u de brug over het kanaal Beukers-Steenwijk richting Dwarsgracht. Houdt Vosjacht aan. Doorrijden totdat Vosjacht overgaat in fietspad. Auto parkeren en vervolgens 2 km lopen of fietsen via het fietspad, naar de toren.

Kijk ook eens op: https://vogelkijkhut.nl/view/522/  GPS 52.713562478887, 6.057092762654679 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid