Ga direct naar inhoud
Nieuws

Resultaten van een onvoorspelbaar weidevogelseizoen in Eemland

05 juli 2021 | Manita Brunekreef

Een weidevogelseizoen is nooit saai. Dat blijkt ook dit jaar weer in Eemland. Net zo wisselvallig als het weer, was onze hoop voor het broedsucces van ‘onze’ weidevogels. Het ene moment zagen we het seizoen vol vertrouwen tegemoet. Maar toen in het voorjaar het een aantal weken koud en nat bleef, hielden we toch even onze adem in; hoe gaan de kuikens dit overleven?

Grutto kuiken

Vooral de vroegste vogels, zoals de kieviten, hadden het lastig. Door de lage temperaturen en de regenval groeide het gras maar langzaam. Dat zorgde voor een voedseltekort voor de eerste kuikens. Er waren te weinig bloemen of kruiden om insecten te lokken. En kuikens leven van insecten. Een aantal hebben het daardoor niet gehaald. Gelukkig hadden de vogels zelf wel voldoende voedsel en energie voor een tweede leg. Deze kuikens hadden meer geluk: het gras stond hoog en volop in bloei. Zij groeiden op in overvloed.

Resultaten broedseizoen 2021

Uiteindelijk werd het een goed weidevogelseizoen. We zijn dan ook trots op de resultaten. Hieronder lees je het aantal broedparen in de weidevogelreservaten van Natuurmonumenten in Eemland (354 ha), inclusief het aansluitende weidevogelreservaat van Staatsbosbeheer (100 ha) dat wij voor hun beheren. (Met tussen haakjes het aantal broedparen in 2020.)

 • Grutto: 444 (426)
 • Tureluur: 330 (299)
 • Kievit: 513 (460)
 • Scholekster: 65 (50)
 • Watersnip: 5 (2)
 • Kemphaan: 1 (0)
 • Wilde eend: 125 (172)
 • Krakeend: 153 (136)
 • Slobeend: 109 (99)
 • Kuifeend: nog niet bekend
 • Zomertaling: 6 (5)
 • Gele kwikstaart: nog niet bekend
 • Graspieper: nog niet bekend
 • Veldleeuwerik: 0 (0)

   
 • Broedsucces grutto: 79% (??)

Wat zegt het broedsucces van de grutto?

Het broedsucces van de grutto is het percentage kuikens dat succesvol groot groeit in Eemland. Dit zegt wat over de kraamkamer waarin de kuikens opgroeien. In de natuurreservaten van Natuurmonumenten werken we aan een gevarieerd grasland met bloemen en kruiden. Dit trekt insecten waar de kuikens van leven. Daarnaast biedt de wisselende structuur van het gras de jonge vogels bescherming tegen rovers. Het gras wordt pas eind juni gemaaid, als de kuikens groot en uitgevlogen zijn.

Waarom al dat werk voor de grutto?

De grutto is een oer-Hollandse boerenlandvogel. Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland. Maar dit aantal wordt snel minder; de vogel heeft het zwaar. Door intensivering van de landbouw werd het leefgebied voor deze vogels kleiner. In Eemland krijgt de weidevogel zijn gewenste habitat weer terug. Hier worden de natuurreservaten van Natuurmonumenten omringt door boerenbedrijven die nog ruimte laten voor de natuur. Daarmee is Eemland een van de meest belangrijke weidevogelgebieden van Nederland.

Manita
Manita Brunekreef